Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vejetasyon Cografyası, Sırrı Erinç, st. Üniv. Yay. no:2276, stanbul 1977. Flora of Turkey and the East Aegean Islands V, P.H. Davis, Edinburgh Univ. Press. Bitki Sosyolojisi(Vejetasyon Bilimi), Mahmut Kılınç, Palme yayıncılık, Ankara- 2005 Bitki Ekolojisi, Kudret Kevseroğlu, Bitki Ekolojisi, OMÜ, Ders Kitabı no:31, Samsun-1999 İnternet kaynakları

Dersin İçeriği

Tarımsal klimatolojiye giriş, iklim eleman ve faktörleri, bitki yetişme koşulları(toprak, su, sıcaklık), tarımekosistemi, üretim ve iklim ilişkisi, maksimum ve minimum sıcaklıklar, ekstrem hava olayları, iklim değişmesinin tarım üzerine etkisi.

Dersin Amacı

Tarım ve iklim arasındaki ilişki arasında bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal klimatoloji tanımı, önemi Sunu2.pptx Tarımsal Klimatoloji 17.03.2020.pptx,
2 Tarımsal klimatolojinin tarihçesi
3 Tarımsal klimatolojinin Cografya bilimindeki yeri
4 klim eleman ve faktörlerinin tarımsal etkinliklere etkisi
5 Ortam kosulları ve tarım iliskisi
6 Tarım ekosistemi
7 Tarımsal üretim ve iklim iliskisi
8 Ara sınav
9 Ekstrem hava olaylarının tarıma etkisi
10 klimde meydana gelen salınımların tarıma etkisi
11 Türkiye’de tarımı etkileyen baslıca iklim elemanları
12 Kuraklık-tarım iliskisi
13 Don-tarım iliskisi ve üretime etkisi
14 Tarımsal klimatolojide arastırma yöntemleri
15 Final
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65995 1243797 Tarımsal Klimatoloji ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli,
65996 1243799 Tarımsal faaliyetler ile iklim arasındaki bagıntıyı ortaya koyabilmeli,
65997 1243796 Tarımsal faaliyetlere iliskin görüsler ortaya koyabilmeli,
65998 1243798 Türkiye’nin farklı yörelerinde uygulanan tarımsal faaliyetler ile iklim kosulları üzerine bilgilere sahip olmalı,
65999 1243795 Tarımsal Klimatoloji ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
65995 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4
65996 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
65997 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4
65998 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4
65999 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr