Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hoşgören,Y.( 2005 ) “ Basic Lines of Hydrography-II Lakes “ Hoşgören,Y.( 2005 ) “ Hidroğrafya’nın ana çizgileri “

Dersin İçeriği

Türkiye ve Dünya Gölleri’nin oluşumu, gelişimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri,bu göllerin sınıflandırılmaları ve Türkiye ve Dünya için taşıdıkları önem dersin temel konularıdır.

Dersin Amacı

Türk ve Dünya Göllerini tanıtmak, çeşitli özelliklerini incelemek, çevreleri için taşıdıkları önemi ve gelişim süreçlerini anlatmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göl kavramı, oluşumu ve özellikleri Türkiye Gölleri 1. hafta-dönüştürüldü.pdf,
2 Göl Çeşitleri (Türkiye ve Dünya Örnekleri) Türkiye Gölleri 2. hafta-dönüştürüldü.pdf,
3 Göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Türkiye Gölleri 3. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
4 Göl hareketleri, erozyon ve çökelme faaliyetleri, seviye değişiklikleri ve nedenleri Türkiye Gölleri 4. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
5 Göller ve göl ekolojisi Türkiye Gölleri 5. Hafta YENİ.pdf,
6 Türkiye'nin ve dünyanın göl bölgeleri Türkiye Gölleri 6. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
7 Son yıllarda, çevresel değişikliklere maruz kalan göller Türkiye Gölleri 7. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
8 Ara sınav Türkiye Gölleri 8. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
9 Göllerde ulaşım ve enerji üretimi Türkiye Gölleri 9. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
10 Dünyanın en büyük ve en derin gölleri Türkiye Gölleri 10. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
11 Göl havzaları ve özellikleri Türkiye Gölleri 11. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
12 Göller ve sulak alanlar Türkiye Gölleri 12. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
13 Göller ve eğlence etkinlikleri, Türkiye Gölleri 13. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
14 Türkiye ve Dünya Gölleri Üzerine Akademik Bibliyografya Türkiye Gölleri 14. Hafta-dönüştürüldü.pdf,
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66225 1243775 Göl kavramını ve oluşum özelliklerini açıklayabilmeli,
66226 1243779 Türkiye ve Dünya Göllerini tanıyabilmeli,
66227 1243780 Göllerle ilgili problem tespiti yapabilmeli,
66228 1243776 Gölleri ve sulak alanları ekolojik açıdan sınıflandırabilmeli
66229 1243778 Göl havza yönetim ilkelerini bilmeli,
66231 1243777 Göllerle ilgili akademik anlamda yapılan çalışmaları yorumlayabilmeli,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
66225 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66226 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66227 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66228 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66229 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66231 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr