Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Ardel, A., Kurter, A., ve Dönmez, Y., “Klimatoloji Tatbikatı”, İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Yay. No: 40, İstanbul, (1969). [2]Erinç, S., “Klimatoloji ve Metodları”, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ( 1996). [3]Nişancı, A., “Klimatoloji”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-7636-09-6, Samsun, (1990). [4]Koçman, A., “Türkiye İklimi”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:72.İzmir, (1993). [5]Çiçek, İ., “Türkiye’de Seçilmiş İstasyonların Ortalama Sıcaklık Rejimleri”, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:61-94, Ankara, (1999). [6]Atalay, İ., “Uygulamalı Klimatoloji”, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, (2010). [7]Atalay, İ., “Türkiye’de Vejetasyon Sürelerinin Dağılışı”, Atatürk Üniversitesi Araştırma Dergisi, 7: 247. Erzurum, (1975). [8]Atalay, İ., “Türkiye Vejetasyon Coğrafyası”, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, (1994). [9]Sungur, K. A., “Türkiye’de İnsan Yaşamı Açısından Uygun Olan ve Olmayan Isı Değerlerinin Aylık Dağılışı ile İlgili Bir Deneme”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, S:23, s: 27-36, İstanbul, (1980). [10]Şahin, C., “Hava Kirliliği ve Hava Kirliliği Etkileyen Doğal Çevre Faktörleri”, A.K.D.T.Y.K. Coğrafya Bilimi ve Uygulama Kolu Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 1:25-46, (1989). [11]Aydınözü, D., “Trakya’da Vejetasyon Devresi ve Bu Devredeki Yağışlar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:18 No:1 S. 227-232, (2010). [12]Türkeş, M., Erkonak, H., “Türkiye Sıcaklık Verileri CBS ile Analizi”, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, (1999). [13]Barton, M. H., Buchberger S. G., Lange, M. J., “Estimation of Error and Compliance in Surveys by Kriging”, Journal of Surveying Engineering vol.125 no. 2,87-108, (1999). [14]Açıkgöz, M., “İzmit Deprem Anı Yer Değiştirmelerinin Modellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul, (2002). [15]Bardosy, K., “Introduction to Geostatistics”, Institute of Hydrolic Engineering University of Stuttgart Technical Note 134s, Germany, (2002). [16]Yiğit, C. Ö., “Elipsoidal Yükseklikleri Ortometrik Yüksekliğe Dönüşümünde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, (2003). [17]Buhmann, M., D., “Radial Basis Functions; Theory and Implementations”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-63338-3, (2003). [18]Erinç, S., ve Sungur, K. A., “İstanbul’da Hava Tipleri”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, C; 7, S: 14, s: 76-98, İstanbul, (1964).

Dersin İçeriği

Kuraklığın tanımı ve sınıflandırılması kuraklığın etkileri ve sonuçları kuraklığın gelecekteki olası etki sahaları

Dersin Amacı

Türkiye'nin kurak ve yarı lurak bölgelerinin tanıtılması, gelecekte olası etkilerini tartışma

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuraklık ve Tanımı
2 Kuraklığın Sınıflandırılması
3 Kuraklığın Etkileri
4 Çölleşme ve Riskleri
5 Çoraklaşma
6 Sulakalanların Kuruması ve Geleceği
7 Ara Sınav
8 Türkiye'nin İklim Tipleri ve Kuraklık Durumu
9 Kurak Bölgelerin Dağılımı
10 Kurak Sahalarımız Ve Haritalanması
11 Kurak Sahalarımızın Yağış Mİktarları
12 Kuraklığın sonuçları ve açlık
13 Susuzluk ve kıtlık
14 Dünyada kuraklıkla mücedele çalışmaları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243699 Türkiye'nin kurak bölglerinin öğrenilmesi
2 1243700 Ülkemizde kuraklığın etkileri ve olası sonuçlarının anlaşılması
3 1243698 Ülkemizdeki kurak ve yarı kurak sahaların belirlenmesi ve gelecekte olası dağılışlarının haritalanması sağlanacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr