Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali UZUN, Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN, Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU, Yard. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ, Yard. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

...

Dersin İçeriği

Coğrafya Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinin uzman olduğu alanlardaki bilgi ve deneyimlerinin öğrenciye aktarılması

Dersin Amacı

Coğrafya alanında öğrenciye teorik bilgilerin aktarılması, kaynaklardan yararlanma tekniklerinin öğretilmesi, bilimsel yazım tekniklerinin öğretilmesi ve öğrencilerin tez çalışmasında karşılaşacağı teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel araştırma yöntemleri
2 Temel araştırma yöntemleri
3 Literatür taraması,
4 Literatür taraması,
5 Söz konusu literatür taraması sonucu elde edilen makale ve kaynakların irdelenmesi
6 Uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi,
7 Analiz yöntemlerinin teorik olarak çalışılması
8 Oluşabilecek hata kaynakları ve alınabilecek önlemler
9 Tez planının oluşturulması
10 Tez çalışmasıyla ilgili olarak öğrenciden düzenli bilgi alınarak oluşturulan programa uygun bir çalışmanın yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi
11 Araştırma verilerinin temini
12 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizlerinin yapılması
13 Elde edilen sonuçların ilgili literatür eşliğinde değerlendirilmesi ve yorumlanması
14 Tez ve makale yazımı konusunda öğrenciye bilgi aktarılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 0 0
10 Tartışma 4 0 0
20 Rapor Hazırlama 1 0 0
21 Rapor Sunma 1 0 0
28 Makale Kritik Etme 5 0 0
29 Bireysel Çalışma 14 0 0
54 Ev Ödevi 10 0 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244189 Bilimsel araştırma konularının seçiminde bilgi sahibi olur
2 1244190 Araştırmaların planlanmasını öğrenir
3 1244191 Veri toplama yöntemlerini kavrar
4 1244192 Veri değerlendirme yöntemlerini öğrenir
5 1244193 Makale ve tez yazımı hakkında gerekli bilgileri kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr