Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali UZUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Barzun, J. ve Graff, H. F. 2010. Modern Araştırmacı. Kırmızı Yayınları, İstanbul. Day, R. A. 2005. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır ? Tübitak Yayınları, Ankara.

Dersin İçeriği

Farklı felsefi akımların coğrafi çalışmada kullanımlar, kavratılması, Bireysel çalışmalar için konu seçimi, örnek makale ve tez çalışmalarının incelenmesi, Araştırmada etik sorunlar/etik dışı davranışların önlenmesi.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin coğrafi düşünce sistemini tanımasını sağlamak, mesleki hayatları boyunca coğrafi tartışmalara iştirak etmeyi ve yapılan çalışmalara eleştirel bir bakışla bakmayı öğretmek, Bilimsel etik ilkeleri ve etik dışı davranışlar konusunda bilgi sahibi olmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi ve temel kavramlar BİLİMSEL_ARAŞTIRMA_YÖNTEMLERİ_ve_ETİK 2020 coğrafya.pdf,
2 Bilimsel yayın çeşitleri
3 Makale, Bildiri, Poster sunumu, Doktora ve Yüksek Lisan tezlerinin hazırlanması
4 Bilimsel araştırmanın ana bölümleri ve içerikleri
5 Veri kaynakları ve verilerin toplanması
6 Başlık, kısa özet, geniş özet, giriş, bulgular ve sonuçların yazımı
7 Bilimsel yayınların yazımı ve kaynak gösterme teknikleri
8 Ara Sınav
9 Etik ve Akademik etik
10 Başlıca akademik etik ihlalleri
11 Bilimsel araştırma, yayın ve değerlendirme etiği
12 Eğitim ve öğretim etiği
13 Akademik yönetim etiği
14 Öğretim elemanlarının hizmet sunumuna ilişkin etik değer ve ilkeler
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243997 Coğrafi düşünce yapısını kavramak önleyebilmek
2 1243998 Coğrafya çalışmalarını eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilmek
3 1243999 Makale ve tez yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak
4 1244000 Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olmak ve etik dışı davranışları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5
3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5
4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr