Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yasemin Yüce *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aron, Raymond. (1986). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayını.• Bottomore, Tom ve Robert Nisbet. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, İstanbul: Verso Yayınları.• Comte, Auguste. (1967). ‘Pozitif Felsefe Dersleri’, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi,19-20: 213-258.• Durkheim, Emile. (2006). Toplumsal İşbölümü, İstanbul: Cem Yayınları.• Durkheim, Emile. (1995). Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, İstanbul: Engin Yayınları. • Hughes, H. Stuart. (1985). Toplum ve Bilinç (Avrupa’da Toplumsal Düşüncenin Şekillenişi, 1890-1930), İstanbul: Metis Yayınları. • Marx, Karl. (1975). 1844 Felsefe Yazıları, İstanbul: Payel Yayınları. • Marx, Karl ve Friedrich Engels. (1976). Alman İdeolojisi (Feuerbach), İstanbul: Sol Yayınları.• Özlem, Doğan. (1990). Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, İstanbul: Ara Yayınları. • Weber, Max. (1997). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Ankara: Ayraç Yayınları. • Weber, Max. (1986). Sosyoloji Yazıları, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.• Werner, Jung. (2001). Georg Simmel Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi, İstanbul: Anahtar Kitaplar

Dersin İçeriği

Aydınlanma Çağı Devrimler Çağı Modernizim ve Klasik Sosyolojinin Doğuşu Modernizim ve Klasik Sosyolojinin Doğuşu Auguste Comte ve Sosyolojisi Karl Marx ve Sosyolojisi Emile Durkheim ve Sosyolojisi Max Weber ve Sosyolojisi Georg Simmel ve Sosyolojisi Amerikan Sosyolojisi ve Mikro Eğilimler Klasik Dönem Sosyoloji ve TürkiyeKlasik Dönem Sosyoloji ve Türkiye

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci klasik dönem sosyoloji kuram ve kuramcılarının görüşlerini eleştirel bir çerçevede değerlendirecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, beklentiler ve dönem boyu okuma listesi ve dersin planının yapılması
2 Aydınlanma Çağı
3 Endüstri Devrimi
4 Fransız devrimi
5 Klasik sosyolojinin doğuşu
6 Auguste Comte
7 Karl Marx
8 Emile Durkheim
9 Max Weber
10 Georg Simmel
11 Türkiye'de Klasik sosyolojinin doğuşu ve figürleri
12 Türkiye'de Klasik sosyolojinin doğuşu ve figürleri
13 Türkiye'de Klasik sosyolojinin doğuşu ve figürleri
14 Sonuç ve genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 5 5 25
12 Takım/Grup Çalışması 3 5 15
27 Makale Yazma 2 10 20
28 Makale Kritik Etme 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269251 Modern toplumun ortaya çıkmasına neden olan büyük dönüşümler kavranacaktır.
2 1269252 Sosyolojinin kurucu figürleri ve temel kavramları anlaşılacaktır.
3 1269253 Öğrenilen teoriler arasında karşılaştırma yapma yeteneği kazanılacaktır.
4 1269254 Sosyolojinin kurucu figürlerinin metodolojileri öğrenilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr