Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assis.Prof.Dr. Miki Him *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Delphy, Christine 2003 “Rethinking Sex and Gender”, in Carole R. McCann and Seung-Kyung Kim (eds.) Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives. New York and London: Routledge. Connell, R. W. 1998 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı Yayınları. Johnson, Allan G. 2005 The Gender Knot: Unravelling Our Patriarchal Legacy. Philadelphia: Temple University Press. Hartmann, Heidi 2006 Marksizm'le Feminizm'in Mutsuz Evliliği. Çev. Gülşat Aygen, Agora Kitaplığı. Bell Hooks 2002 Feminizm Herkes İçindir. Çitlembik Yayınları. Anthias, Floya and N. Yuval-Davis 1983 “Contextualizing Feminism: Gender, Ethnic and Class Divisions”, Feminist Review 15: 62-75. Mohanty, Chandra Talpade 2009 Sınır Tanımayan Feminizm & Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek. Çev. Hatice Pınar Şenoğuz, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Ponzanesi, Sandra 2007 “Feminist Theory and Multiculturalism”, Feminist Theory 8(1): 91-103. Altuntaş, Nezahat ve Hatice Çakmak Karaçay 2009 “Kesişen Mikro Farklılıklar: Feminizm ve Dayanışma” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 12(2):35-50. Crenshaw, K. W. 1994 “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Colour”, in M. Fineman and R. Mykitiluk (eds.) The Public Nature of Private Violence. NY: Routledge. McCall, Leslie 2005 “The Complexity of Intersectionality”, Signs 30(3): 1771-1800. Yuval-Davis, Nira 2006 “Intersectionality and Feminist Politics”, European Journal of Women’s Studies 13(3): 193-209. Mutluer, Nil 2008 Cinsiyet Halleri & Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. Varlık Yayınları. Bora, Aksu 2007 “Kadınlar ve Hane”, Der. Necmi Erdoğan, Yoksulluk Halleri / Türkiye'de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri. İletişim Yayınları. pp. 97-132. Gündüz-Hoşgör, Ayşe and Jeroen Smits 2008 “Variation in Labor Market Participation of Married Women in Turkey”, Women’s Studies International Forum 31(2): 104-117. İlkkaracan, İpek 1998 “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı” Der. A. B. Hacımirzaoğlu, 75 yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakıf Yayınları. Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk 2010 Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar Vakfı. Bora, Aksu 2008 Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İletişim Yayınları. White, Jenny B. 2010 Para ile Akraba Çev. Aksu Bora İletişim Yayınları. Gündüz-Hoşgör, Ayşe 2010 “Türkiye’de Kırsal Kadının Toplumsal Konumu: Bölgesel Eşitsizlikkler, Yasal Müdahaleler, Kısmi Kazanımlar”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 295-314. Ertürk, Yakın 2010 Doğu Anadolu’da Modernleşme ve Kırsal Kadın Der. Şirin Tekeli. 1980`ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. İletişim Yayınları. 177-186. Smits, Jeroen and A. Gündüz-Hoşgör 2003 “Linguistic Capital: Language as a Socio-Economic Resource among Kurdish and Arabic Women in Turkey” Ethnic and Racial Studies 26(5): 829-853. Çağlayan, Handan 2009 Analar Yoldaşlar Tanrıçalar & Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu. İletişim Yayınları. White, Jenny B. 2003 “State Feminism, Modernization and The Turkish Republican Women” NWSA Journal 15(3):145-159. İlyasoğlu, Aynur 1998 “Islamist Women in Turkey: Their Identity and Self-Image”, Z. F. Arat (ed.) Deconstructing Images of “The Turkish Woman”. London: MacMillan Press. Ertürk, Yakın 2006 “Turkey’s Modern Paradoxes: Identity Politics, Women’s Agency, and Universal Rights”, in Myra Marx Ferre and Aili Mari Tripp eds. Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing, and Human Rights. New York and London: New York University Press. pp.79-109. Yuval-Davis, Nira 1997 “Women, Citizenship and Difference” Feminist Review 57: 4-27. Kılıç, A. 2010 “Sosyal Politika Reformu Çerçevesinde Kadınlar ve Vatandaşlık”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 337-348. Gündüz-Hoşgör, Ayşe 2008 “Kadın Vatandaşlık Haklarındaki En Temel Sorun: ‘Nüfus Cüzdanım Yok Ki! ..’” Toplum ve Demokarasi 2(4): 27-38. Asılcan, Kafa 2010 “Türkiye’de Fuhuş Sektorunde Çalışan Göçmen Kadınların Çalışma Koşulları Üzerinde Bir Alan Çalışması ”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 349-370.

Dersin İçeriği

Toplumsal Cinsiyet Ataerkillik ve Kapitalizm Ataerkillik ve Irk/Etnisite Ataerkillik ve Üçüncü Dünya’daki Kadınlar Farklı Kadınlar ve Çokkültürlülük arklılık, Eşitsizlik ve Kesişimsellik Kadın, Sınıf ve Yoksulluk Kadın ve İstihdam Kadın ve Bölgesel Farklılıklar Kadın ve Etnisite Kadın ve Din

Dersin Amacı

Uzun zamandır kadınları ataerkil sistem içinde ezilen bir grup olarak değerlendiren feminist araştırmacılar son zamanlarda kadınlar arasındaki farklılıkların kadınların sorunlarını önemsizleştirmeden nasıl ele alınabileceğini tartışıyorlar. Bu ders toplumsal cinsiyet ve kadınlar arasındaki farklılıkların karmaşıklığını anlamayı amaçlıyor. İlk derslerde toplumsal cinsiyet ve ataerkillik üzerine güncel teorik tartışmaları incelendikten sonra son otuz yıldır devam eden kadınlar arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklar üzerine feminist tartışmalar ve farklılıkların kesişmesi kavramı incelenecektir. Sonraki derslerde toplumsal cinsiyet ile kesişen kadınlar arasındaki farklılıklar ile ilgili Türkiye örnekleri incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, beklentiler ve ders planının paylaşılması SYLLABUS toplumsal cinsiyet YL 2019.docx,
2 Toplumsal Cinsiyet Nedir?
3 Toplumsal Cinsiyet ve Ataerkillik
4 Ataerkillik ve Kapitalizm
5 Ataerkillik ve Irk/Etnisite
6 Ataerkillik ve Üçüncü Dünya’daki Kadınlar
7 Farklı Kadınlar ve Çokkültürlülük
8 Farklılık, Eşitsizlik ve Kesişimsellik
9 Kadın, Sınıf ve Yoksulluk
10 Kadın ve İstihdam
11 Kadın ve Bölgesel Farklılıklar
12 Kadın ve Etnisite
13 Kadın ve Din
14 Kadın ve Vatandaşlık
15 Öğrenci sunumu
16 Öğrenci sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 15 5 1
10 Tartışma 14 10 1
34 Okuma 14 5 1
54 Ev Ödevi 14 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54581 1269755 Toplumsal cinsiyet kavramının nasıl üretildiği anlaşılacaktır
54582 1269756 Toplumsal cinsiyet üretimine ilişkin başta feminizm olmak üzere kuramsal yaklaşım ve kavramlar bilinecektir
54583 1269757 Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin üretimi ve yeniden üretim süreçleri kavranmış olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
54581 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54582 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54583 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr