Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Recep Cengiz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyoloji, ISBN: 9756947144, Bağlam Yayınları, İstanbul

Dersin İçeriği

Beden, Estetik ve güzellik salonu kavramı ve algısı Sosyal kurumlar ve Güzelleşme/bedensel estetik ilişkisi Estetik bir bedensel görünüme sahip olmanın toplumsal temelleri Güzelleşme girişimlerinde bedensel müdahale alanları Bedensel estetik görünüme ulaşmak için yapılan uygulamaların insan biyolojisine etkisi ve beden açısından kendiliğindenlik imajına etkisi Kutsal olarak kabul edilen fiziki mekânların ve dua gibi sözlerin güzelleşme/bedensel estetik görünüme etki algısı Kitle iletişim araçlarında Güzelleşme/bedensel estetik görünüme ilişkin programların eleştirisi Güzelleşme/bedensel estetik görünüme yönelik teknikler ve eleştiriler. Kadın ve güzelleşme/bedensel estetik görünüm ilişkisi

Dersin Amacı

Bu dersin temel esprisi “BEDEN SOSYOLOJİSİ” konusunu yüksek lisans düzeyinde tartışmak ve tanımlamaktır. Bu bağlamda amaç, Beden ve sosyoloji ilişkisinin yukarıda bahsedilen içerik çerçevesinde analiz edilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beden tanımı üzerine tartışma
2 Beden üzerine bazı kavramlar; Ontoloji, morfoloji, biyoloji
3 Bedenin getetik ve sosyal oluşuna yönelik tartışmalar
4 Bedenin toplumsal ve kültürel olarak nizayn edilme amaçları ve araçları
5 Bedenin metalaştırılması ne anlama gelmektedir
6 Din ve beden
7 Beden ile modernleşme ve özgürlük politikaları arasındaki bağın oluşturulması
8 Kadın bedeni ve onun üzerine kurgulanan toplumsal mesajlar
9 Güzellik salonları ve bunların işlevleri
10 Ara sınav
11 Güzellik ve bedene fiili müdahale alanları
12 Beden sosyolojisi ve diğer bazı sosyal bilimler arasındaki ilişki
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269784 İnsan bedeninin ontolojik, morfolojij ve biyolojik görüngüsünün verdiği toplumsal mesajları açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
2 1269785 İnsan bedeninin verdiği toplumsal sorunlara geçerli çözümler önerebileceklerdir.
3 1269786 Derste edindikleri bilgileri araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4
2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr