Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Norbert ELIAS, Uygarlık Süreci Cilt I-II, İletişim Yayınları, 2005 Alain TOURAINE, Modernliğin Eleştirisi, YKY yayınları, 2004 Anthony GIDDENS, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yayınları, 2004 Hasan Bülent KAHRAMAN, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Kültürel Çalışmalar, 2002 Balibar ve WALLERSTEIN, Irk ulus sınıf, Metis yayınları, 1995 E.J. HOBSBAWM, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı yayınları, 1993 Hayriye ERBAŞ, Fark/KimlikSINIF, Eos yayınevi, 2007

Dersin İçeriği

İmparatorluklardan ulus devletlere doğru tarihsel bakış Kültür, medeniyet kavramsallaştırması Modernleşme dinamikleri, Ulus-devlet Tabakalaşma ve Sınıf Demokrasi, Çoğulculuk, Temsiliyet Kimlik politikaları Toplumsal Hareketlerin Karekteristikleri Siyah Hareketi Gençlik Hareketleri Kadın hareketi Çevreci Hareket İslami Hareket Azınlık Hareketleri Etnik Hareketler

Dersin Amacı

Karmaşıklaşan yapısı ve algı farklılıkları bağlamında dünyada “kültür” ve özellikle de “kimlik” kavrayışlarının yeni içerikleri, bunların günlük hayata, siyasete ve yeni yorumları ile sosyal bilimlere yansıması incelenecek, kimlik sorununun kültürel, sosyal ve sosyal psikolojik boyutları bağlamında görünüşü tartışılacaktır. Kimlik etrafında oluşan toplumsal hareketlerin benzerlikleri, talepleri, Yeni toplumsal hareketler kavramı üzerinde tartışmalar dünyanın küreselleşen boyutunda küreselleşen bir sosyolojiyi bulamaya çalışmak dersin önemli hedeflerinden biri olacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmparatorluklardan ulus devletlere doğru tarihsel bakış TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx,
2 Kültür, medeniyet kavramsallaştırması
3 Modernleşme dinamikleri, Ulus-devlet
4 Tabakalaşma ve Sınıf
5 Demokrasi, Çoğulculuk, Temsiliyet
6 Kimlik politikaları TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx,
7 Toplumsal Hareketlerin Karekteristikleri TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx,
8 Siyah Hareketi TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx,
9 Vize
10 Kadın hareketi
11 Çevreci Hareket
12 İslami Hareket
13 Azınlık Hareketleri
14 Etnik Hareketler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
5 Derse Katılım 14 50 1
10 Tartışma 14 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269769 Toplumsal hareketlerin oluşumu, dinamiği, gelişim süreçleri tanımlar.
2 1269770 Toplumsal hareketlerin toplumsal değişim içindeki rollerini tespit eder.
3 1269771 Modern toplum içindeki kimlik kavramını tanımlar ve sistem kurucu, sistem değiştirici boyutlarını analiz eder.
4 1269772 Kimlik siyasetleri ve çatışmalarının boyutlarını kategorize eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4
2 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5
3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr