Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Coakley, J. (2001). Sport in Society. Issues & Controversies. Seventh Edition. Mc Graw Hill. Leonard, W. M II. (1988). A sociological perspective of sport. Macmillan Publishing Company: U.S.

Dersin İçeriği

Sosyoloji ve spor sosyolojisinin tanımı, sporun tanımı ve işlevleri sınıflandırılması toplum ve spor hakkında bilgi, toplumsal rol , statü, toplumsal hareketlilik, sosyalleşme kültür ve eğitim gibi konular incelenir.

Dersin Amacı

Sosyoloji ve spor sosyolojisinin tanımını yapar, uygulama alanlarını tanır sosyoloji hakkında genel bilgi ve çalışma alanlarını inceler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojiye Giriş Yüz yüze yok
2 Toplum ve Spor Yüz yüze yok
3 Toplum ve Rekreasyon Yüz yüze yok
4 Sosyolojik Kuramlar Yüz yüze yok
5 Sosyolojik Kuramlar Yüz yüze yok
6 Spor ve Toplumsallaşma Yüz yüze yok
7 Spor ve Toplumsal Kimlik Yüz yüze yok
8 Spor ve Medya Yüz yüze yok
9 Spor ve Şiddet Yüz yüze yok
10 Spor ve Kadın Yüz yüze yok
11 Spor ve Sosyal Sınıf Yüz yüze yok
12 Spor ve Sosyal Hareketler Yüz yüze yok
13 Öğrenci Sunumları Yüz yüze yok
14 Öğrenci Sunumları Yüz yüze yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
23 Proje Sunma 1 100 100
27 Makale Yazma 1 70 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270016 Sosyoloji ve spor sosyolojisinin tanımlarını yapabilme
2 1270017 Sporun tanımını yapabilme
3 1270018 Spor ve toplum arasındaki ilişkiyi anlayabilme
4 1270019 Spor ve Kitle iletişim arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
5 1270020 Sosyalleşme ve spor arasındaki ilişkiyi anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 5 4 5
4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr