Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Lyon, D. (1997). Elektronik Göz. Çev. D. Hattatoğlu. İstanbul: Sarmal Yayınevi 2. Lyon, D. (2006). Gözetlenen Toplum. Çev. G. Soykan. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 3. Lyon, D. (2013). Gözetim Çalışmaları. Çev. A. Toprak. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 4. Orwell, G. (2008). Bin Dokuzyüz Seksen Dört. Çev. N. Akgören. İstanbul: Can Yayınları 5. Postman, N. (2006). Teknopoli: Yeni Dünya Düzeni. Çev. M.E. Yılmaz. İstanbul: Paradigma Yayıncılık 6. Foucault, M. (2001). Hapishanenin Doğuşu. Çev. M. A. Kılıçbay. İstanbul: İmge Kitabevi 7. Foucault. M. (2012). İktidarın Gözü. Çev. I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 8. Foucault. M. (2011). Büyük Kapatılma. Çev. F. Keskin, I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 9. Lyon, D. Ve Bauman, Z. (2013). Akışkan Gözetim. Çev. E. Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Dersin İçeriği

Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kavramsal Çerçeve, Modern Toplumda Gözetim, Denetim ve İktidar, Panopticon, Denetim ve İktidar. Foucault’da Gözetim, Denetim ve İktidar, Orwell, Gözetim ve İktidar, Devlet ve Gözetim: Fişleme ve Elektronik Künyeleme, Güvenlik Olgusu ve Gözetim, Postmodern Toplumda Gözetim, Akışkan Gözetim, Lyon ve Bauman, Gözetimin Gündelikleşmesi ve Mahremiyet, Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Gözetim, Yeni Medyada Gözetim Pratikleri, Tüketim-Toplumsal Sınıflandırma ve Gözetim, Gözetim ve Etik.

Dersin Amacı

Gittikçe gündelik yaşam pratikleri içinde giderek daha fazla yer edinen gözetim ile ilgili teorik bir bakış kazandırmak; yeni gözetim teknolojileri, medya ve yeni iktidar biçimleri üzerine bir sorgulama geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kavramsal Çerçeve anlatım, tartışma yok
2 Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kuramsal Çerçeve anlatım, tartışma yok
3 Modern Toplumda Gözetim, Denetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
4 Panopticon, Denetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
5 Foucault’da Gözetim, Denetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
6 Orwell, Gözetim ve İktidar anlatım, tartışma yok
7 Devlet ve Gözetim: Fişleme ve Elektronik Künyeleme anlatım, tartışma yok
8 Ara sınav yok yok
9 Güvenlik Olgusu ve Gözetim anlatım, tartışma yok
10 Postmodern Toplumda Gözetim, Akışkan Gözetim, Lyon ve Bauman anlatım, tartışma yok
11 Gözetimin Gündelikleşmesi ve Mahremiyet anlatım, tartışma yok
12 Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Gözetim anlatım, tartışma yok
13 Yeni Medyada Gözetim Pratikleri anlatım, tartışma yok
14 Tüketim, Toplumsal Sınıflandırma ve Gözetim anlatım, tartışma yok
15 Gözetim ve Etik anlatım, tartışma yok
16 Final sınavı yok yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 16 20 1
27 Makale Yazma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 3 48
23 Proje Sunma 1 100 100
27 Makale Yazma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491869 Gözetim toplumu teorilerini öğrenmek
2 1491870 Gözetimin gündelik pratiklerdeki işleyişini öğrenmek
3 1491871 Gözetim aracılığıyla işleyen denetim ve iktidar mekanizmalarını analiz edebilmek
4 1491872 Yeni medya ve iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleşen gözetlemeyi analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77789 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77790 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 75317 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77791 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77792 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77793 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 75318 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 75326 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 75319 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 75325 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 75324 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 75323 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 75322 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 75320 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 75321 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5
2 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5
3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4
4 5 5 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr