Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hanlein, A. (2008). Gerhard Kessler’in hayatı ve Türkiye’de sosyal politikanın gelişmesindeki katkıları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (54), 203–213. A. P. Thirlwall (1989), Growth and Development, Fourth Edition, Macmillan Education Ltd., London. Michael P. Todaro (1981),Economic Development in the Third World,Second Edition, Longman Inc., New York. Gerald M. MEIER(1971), Leading Issues in Economic Studies in International Poverty, Second Edition, Oxford University Press.

Dersin İçeriği

Kalkınma iktisadının teorik kökenleri Aydınlanma düşüncesi, modernleşme teorisi, kalkınma iktisadının ortaya çıkışı Neoklasik kalkınma teorileri, bağımlılık teorileri, neoliberal kalkınma teorileri Kalkınma iktisadında yeni yaklaşımlar: İnsani gelişme, kurumlar, sosyal sermaye, vd.

Dersin Amacı

Ekonomik konuları toplumsal sistemlerin bütünselliği içindeki yurtlanmışlığına dayalı olarak, reel olguların bilimsel açıklama ve analizlerini yapabilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalkınmanın ekonomik, sosyal ve kurumsal engelleri yüz yüze yok
2 Az gelişmişliğin ölçülmesi ve temel kavramlar yüz yüze yok
3 Kalkınma sosyolojisinin ortaya çıkışı ve öncü teoriler yüz yüze yok
4 Neoklasik kalkınma teorileri ve öngörüleri yüz yüze yok
5 Kalkınmaya dengeli ve dengesiz büyüme yaklaşımı yüz yüze yok
6 Yapısalcı teoriler yüz yüze yok
7 Bağımlılık teorileri yüz yüze yok
8 Ara sınav yüz yüze yok
9 Neoliberal kalkınma teorisi yüz yüze yok
10 Kalkınma sosyolojisinde yeni yaklaşımlar yüz yüze yok
11 Kalkınmada devletin ve piyasanın rolü yüz yüze yok
12 Kurumlar, sosyal sermaye, sürdürülebilir kalkınma vd. yüz yüze yok
13 Tarım ve sanayi stratejilerinin yeniden ele alınması yüz yüze yok
14 Dış ticaret stratejileri yüz yüze yok
15 Kalkınmanın finansmanı yüz yüze yok
16 Final sınavı yüz yüze yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 16 10 1
10 Tartışma 16 20 1
27 Makale Yazma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 3 48
10 Tartışma 16 3 48
23 Proje Sunma 1 50 50
27 Makale Yazma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270918 Ekonomik Kalkınma ve Büyüme alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgilere sahip olma
2 1270919 Kalkınma İktisadı ile ilgili temel kavramlar, bu kavramlar arasındaki ilişkiler ve büyüme teorileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma
3 1270920 İktisat bilimi ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama
4 1270921 İktisat ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
5 1270922 Araştırma yöntemlerini kullanarak ekonomi alanındaki sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 3 5
2 4 4 4 3 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4
3 4 3 5 4 5 3 2 3 4 4 4 5 5 3 5
4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr