Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Soykan, Ö. N. (2009). Edebiyat Sosyolojisi: Kuram ve Uygulama. Ankara: Dönence Yayınları. Wolf J. (2000) Sanatın Toplumsal Üretimi, (Çev.Ayşegül Demir) İstanbul: Heidegger M., (2003) Sanat, ve Sanat Eserinin Kökeni (çev. F.Tepebaşılı) İstanbul:

Dersin İçeriği

-Edebiyat ve toplum, -Türk edebiyatına sosyolojik yaklaşımlar.

Dersin Amacı

Edebi eserlerle sosyal süreç ve sosyolojik teoriler arasında ilişki kurmak..

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebiyat nedir? Yüz yüze yok
2 Edebiyat ve toplum Yüz yüze yok
3 Edebiyat sosyolojisi nedir? Yüz yüze yok
4 Edebiyat sosyolojisinin tarihçesi Yüz yüze yok
5 Türkiye'de edebiyat sosyolojisi Yüz yüze yok
6 Edebiyat sosyolojisinin yöntemleri Yüz yüze yok
7 Edebiyat sosyolojisinin yöntemleri - II Yüz yüze yok
8 Ara Sınav Yüz yüze yok
9 Türk edebiyatına sosyolojik yaklaşımlar Yüz yüze yok
10 Türk edebiyatına sosyolojik yaklaşımlar Yüz yüze yok
11 Türk edebiyatına sosyolojik yaklaşımlar Yüz yüze yok
12 Türk edebiyatına sosyolojik yaklaşımlar Yüz yüze yok
13 Türk edebiyatına sosyolojik yaklaşımlar Yüz yüze yok
14 Türk edebiyatına sosyolojik yaklaşımlar Yüz yüze yok
15 Genel değerlendirme Yüz yüze yok
16 Final sınavı Yüz yüze yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 16 10 1
10 Tartışma 16 20 1
27 Makale Yazma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 3 48
10 Tartışma 16 3 48
23 Proje Sunma 1 90 90

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271051 Edebiyat ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi öğrenir.
2 1271052 Edebi metinler üzerinde sosyolojik bir perspektiften değerlendirmeler yapar.
3 1271053 Edebi eserlerle sosyal süreç ve sosyolojik teoriler arasında ilişkiler kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5
2 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4
3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr