Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Niyazi Usta *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Richard APPELBAUM, Toplumsal Değişim Kuramları, Türkiye İş Bankası Rüstem ERKAN, Kentleşme ve Sosyal Değişme, 2003 Sencer AYATA, Sermaye Birikimi ve Toplumsal Değişim, 2000 Fuat ERCAN, Kırsal alanda Toplumsal Değişme, 2008 Yaşar KAYA, Sosyal ve Kültürel Değişme, 2005 Orhan TÜRKDOĞAN, Değişme, Kültürel ve Sosyal Çözülme, Birleşik Yayıncılık Ali ÇOŞKUN, Sosyal Değişme ve Dini Normlar, 2005

Dersin İçeriği

Sosyal Değişmeyle ilgili kavramlar Sosyal Değişme sürecinde toplum dinamikleri Sosyal Değişme Teorileri: Klasik Değişme Teorileri Sosyal Değişme Teorileri: Çağdaş değişme Teorileri Sosyal Değişme Tipleri Kendiliğinden Sosyal Değişim Müdahale ile Sosyal Değişim Sosyal Değişmeyi etkileyen faktörler Sosyal Değişme sürecinde aile Sosyal Değişme ve Göç Toplumsal Değişim ve Kent ve Kentleşme 12- Sanayi sonrası dönüşüm ve kültürel analizler 13- Sanayi sonrası dönüşüm ve Kadın 14- Toplumsal Değişim ve Din

Dersin Amacı

Toplumsal değişim sosyolojik okumalar için hem ön şart hem de sonrasını anlama ve yorumlama da önemli bir dinamiktir. Bu dinamiğin bir çok cepheden özelliklerine bakmak ve onun sosyololojik düşünme pratiğinde yerini almasını sağlamak bu dersin temel amaçlar arasındadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Değişmeyle ilgili kavramlar
2 Sosyal Değişme sürecinde toplum dinamikleri
3 Sosyal Değişme Teorileri: Klasik Değişme Teorileri
4 Sosyal Değişme Teorileri: Çağdaş değişme Teorileri
5 Sosyal Değişme Tipleri
6 Kendiliğinden Sosyal Değişim
7 Müdahale ile Sosyal Değişim
8 Sosyal Değişmeyi etkileyen faktörler
9 Sosyal Değişme sürecinde aile
10 Sosyal Değişme ve Göç
11 Toplumsal Değişim ve Kent ve Kentleşme
12 Sanayi sonrası dönüşüm ve kültürel analizler
13 Sanayi sonrası dönüşüm ve Kadın
14 Toplumsal Değişim ve Din

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224851 Toplumsal değişimin temel dinamikleri ve değişimi etkileyen hususlar bilinecektir
2 1224853 Toplumsal değişme kuramları kavranacaktır
3 1224855 Temel toplumsal değişme tipleri ve belirleyicileri sosyolojik olarak kavranabilecektir
4 1224862 Türkiye'nin toplumsal değişme dinamikleri göç, kentleşme, uluslaşma çerçevesinde yorumlanabilecektir
5 1268654 Türkiye ve başka coğrafyalarda sosyal değişme dinamikleri karşılaştırılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
2 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5
3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr