Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Recep Cengiz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Kemerlioğlu, Eyüp. Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Saray Kitabevleri, 1996. • Bottomore, Tom. Seçkinler ve Toplum, Gündoğan Yayınları,1990. • Edgell, Stephen. Sınıf. Dost Kitapevi, 1998. • Turhan, Mehmet. Siyasal Elitler; Gündoğan Yayınları, 1991. • Turner, Bryan. Statü, Doruk Yayınları, 2000. • Scase, Richard. Sınıf, Rastlantı Yayınları. 1992. • Crompton, Rosemary. Class and Stratification, Cambriche, Polity Pres, 1993. • Vefa Saygın Öğütle ve Güney Çeğin. Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği. Tan yayınları, 2009. • Sencer, Muzaffer. Sosyal sınıflar: Kriter ve Göstergeler. Gözlem Yayınları, 1974. • Heath, Antony. Social Mobility, London, Fontana, 1981. • Morris, Lydia. Dangerous Classes:The Underclass and Social Citizenship, London, Routledge, 1993. • Boratav, K. (1999). Türkiye’de Sosyal Sınıflar, İstanbul: Gerçek Yayınları. • Boratav, Korkut (1995). Istanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri. Tarih Vakfı Yurt Yayınları: Istanbul.

Dersin İçeriği

Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı Klasik Sosyoloji ve Tabakalaşma Karl Marx ve Sınıf Max Weber ve Statü Yeni Marxçılar ve Sınıf Yeni Weberciler ve Statü Sınıf ve Statünün Ölçümü Kriter ve Göstergeler Tüketim Toplumu Kavramı ve Tabakalaşma Kültürel Dönüş Bourdieu ve Yeni Sermaye 12. Sınıfın Sonu mu? 13. Türkiye’de Tabakalaşma, Sınıf, Statü

Dersin Amacı

Sosyal tabakalaşma ile ilgili belli başlı teori ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. Ayrıca tabakalaşma türleri ve toplumsal değişim sürecindeki dönüşümlerinin incelenmesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede günümüz dünyası ve ülkemizdeki tabakalaşma tarzlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Toplumsal tabakalaşma ile ilgili düşünceler Platon’dan başlayarak Aristo, Machiavelli, Marx ve Weber’den günümüze incelenecektir. Günümüz toplumlarında kavramın karşılık geldiği yeni durumlar kültürel dönüş çerçevesinde ele alınacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin tabakalaşma, sınıf ve statü kavramlarına hem tarihsel hem ideolojik hem de ampirik bakış açıları kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı
2 Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı
3 Klasik Sosyoloji ve Tabakalaşma
4 Karl Marx ve Sınıf
5 Max Weber ve Statü
6 Yeni Marxçılar ve Sınıf analizleri
7 Yeni Weberciler ve Statü
8 Sınıf ve Statünün Ölçümü Kriter ve Göstergeler
9 Tüketim Toplumu Kavramı ve Tabakalaşma
10 Kültürel Dönüş
11 Bourdieu ve Yeni Sermaye
12 Sınıfın Sonu mu?
13 Türkiye’de Tabakalaşma, Sınıf, Statü
14 Türkiye’de Tabakalaşma, Sınıf, Statü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224874 Tabakalaşma ile ilgili başlıca teorik yaklaşımlar sosyolojik olarak kavranmış olacaktır
2 1224886 Tarihsel süreç içinde değişen tabakalaşma biçimleri bilinerek toplumsal yapıya bakılabilecektir
3 1224902 Günümüz dünyasında toplumsal tabakalaşmayı etkileyen ve belirleyen hususlara sosyolojik açıklama getirilebilecektir
4 1224910 Toplumsal tabakalaşmanın yol açtığı toplumsal problemler irdelenebilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr