Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Recep Cengiz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türel Yılmaz -Mehmet Şahin, Ortadoğu Siyasetinde Suriye, ISBN: 9789758163489, Platin Yayınları, Ankara -Şalon Nakdimon, MOSSAD, ISBN: 9789758651481, Çeviren: Ahmet Ekinci, Yayıncı : Elips Kitap, İstanbul -Aydın Çetiner, İstihbarat Savaşları Türk Ordusu Ortadoğu İran, Barkod: 9789944321440, Karma Kitaplar, İSTANBUL -Sedat Laçiner, Türk Ermeni İlişkileri, Barkod: 9799752560023, Kaknüs Yayınları, İstanbul

Dersin İçeriği

Türkiye-İran ilişkileri: Siyasi, iktisadi, hukuki, dini ve sağlık gibi kurumsal ilişkiler Türkiye-Irak ilişkileri: Siyasi, iktisadi, sağlık, hukuki ve dini gibi kurumsal ilişkiler Türkiye-Suriye ilişkileri: Siyasi, iktisadi, hukuki, dini gibi kurumsal ilişkiler Türkiye-Ermenistan ilişkileri: Siyasi, iktisadi, hukuki, dini gibi kurumsal ilişkiler Türkiye-Yunanistan ilişkileri: Siyasi, iktisadi, hukuki, dini gibi kurumsal ilişkiler Türkiye-Bulgaristan ilişkileri: Siyasi, iktisadi, hukuki, dini gibi kurumsal ilişkiler

Dersin Amacı

Bu ders “Türkiye’nin Bölgesel Konumu ve Sorunları” konusunu yüksek lisans düzeyinde tartışmak ve tanımlamaktır. Bu bağlamda amaç, Türkiye’nin Bölgesel Konumu ve Sorunları hususunda temel kurumsal yapıların analiz edilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal (siyasal, iktisadi, hukuki, dini vb.) ilişkilerin açıklanması
2 Türkiyenin bölgesel varlık karekteri üzerine genel bir değerlendirme
3 Türkiye’nin Irak’la ilişkisi; tarihsel süreç
4 Türkiye’nin Irak’la ilişkisi; mevcut siyasi, iktisadi, dini vb. sosyal ilişkiler
5 Türkiye’nin İran ile ilişkisi; tarihsel süreç
6 Türkiye’nin İran ile ilişkisi; mevcut siyasi, iktisadi, dini vb. sosyal ilişkiler
7 Türkiye’nin Suriye ile ilişkisi; tarihsel süreç
8 Türkiye’nin Suriye ile ilişkisi; mevcut siyasi, iktisadi, dini vb. sosyal ilişkiler
9 Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkisi; tarihsel süreç
10 Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkisi; mevcut siyasi, iktisadi, dini vb. sosyal ilişkiler
11 Türkiye Bulgaristan İlişkisi; tarihsel süreç
12 Türkiye Yunanistan ilişkisi; tarihsel süreç
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225046 Türkiyenin sınırı olan ülkelerle ilişkilerini açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
2 1225068 Türkiyenin komşu ülkelerle sosyal ilişkilerinden ortaya çıkacak sorunlara geçerli çözümler önerebileceklerdir.
3 1225073 Derste edindikleri bilgileri araştırmalarda ve değerlendirmelerinde kullanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr