Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uğurlu, Ö. ve Diğerleri (2010). Kent Sosyolojisi Çalışmaları, Örgün Yayınevi, İstanbul. Ergun, Cem ve Diğerleri (2013). Kent Üzerine Özgür Yazılar, Bağlam Yayınevi, İstanbul. Merrifield, Andy (2012). Metromarksim-Şehrin Marksist Bir Hikayesi, Phoenix Yayınevi, Ankara. Harvey, David (2011). Sermayenin Mekanları, Sel Yayıncılık, İstanbul. Kaya, Gazanfer (2014). Kentleşmenin Toplumsal Boyutları, Ütopya Yayınevi, Ankara.

Dersin İçeriği

Kentin tarihsel gelişimi, modern kentleşme kuramları ve günümüz Türkiye'sinde kentleşme sorunları..

Dersin Amacı

Ders, kent sosyolojisindeki güncel konulara odaklanmaktadır. Bu konulardan bazıları şunlardır: kentsel farklılaşma ve ayrışma, kentsel dönüşüm, sınıf, din, etnisite, kadın ve mekân ilişkileridir. Dersin temel amacı kentleşme sürecinin ve bu sürecin yarattığı dinamiklerin; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal boyutlarıyla analiz edilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı Yüz yüze yok
2 Şehir ve Siyaset Yüz yüze yok
3 Kent ve Modernleşme Yüz yüze yok
4 Kent ve Modernleşme II Yüz yüze yok
5 Neoliberal Dönemde Kentlerin Ekonomi-Politiği Yüz yüze yok
6 Neoliberalizm ve Kentlerin Mekansal Dönüşümü Yüz yüze yok
7 Kentsel Yoksulluğun Görünümleri Yüz yüze yok
8 Kentler ve Toplumsal Hareketler Yüz yüze yok
9 Kentler ve Toplumsal Hareketler - II Yüz yüze yok
10 Türkiye Kentlerinin Tarihsel Dönüşümüne Genel Bakış Yüz yüze yok
11 Türkiye'de Kentleşme ve Siyaset Yüz yüze yok
12 Türkiye'de Neoliberalizm ve Kentlerin Dönüşümü Yüz yüze yok
13 Türkiye'de Yerel Siyasetin Dönüşümü Yüz yüze yok
14 Genel değerlendirme Yüz yüze yok
15 Sunumlar Yüz yüze yok
16 Sunumlar Yüz yüze yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 16 20 1
10 Tartışma 16 30 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 3 48
10 Tartışma 16 3 48
20 Rapor Hazırlama 1 34 34
27 Makale Yazma 1 60 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270855 Kent sosyolojisinin terminolojisini kullanabilmek
2 1270856 Kent sosyolojisinde kullanılan temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
3 1270857 Tarihsel süreçten günümüze kentlerin gelişim aşamalarını açıklayabilme
4 1270858 Kentleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal dinamikleri analiz edebilme
5 1270859 Günümüz kentlerinde ortaya çıkan toplumsal süreç ve ilişkileri analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5
2 3 3 4 5 2 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5
3 5 4 4 3 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr