Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Engin Delice *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aristoteles, Topikler I, Aristoteles, Birinci Analitikler Aristoteles, İkinci Analitikler Aristoteles, Kategoriler Aristoteles, Metafizik Aristoteles, Ruh Üzerine Aristoteles, Nikhamakhos’a Etik Aristoteles, Retorik Aristoteles, Politika Aristoteles, Poetika David Ross, Aristoteles

Dersin İçeriği

Aristoteles’in temel felsefi düşünceleri.

Dersin Amacı

Aristoteles'in felsefi düşüncelerini kavramayı olanaklı kılmak için onun temel eserlerini incelemeyi içermektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgide metot problemi ya da Aristoteles’in diyalektik teorisi Topikler I, VIII (Topika)
2 Kesin bilginin olanağı sorunu ya da sullogismos ve apodeiksis teorileri Birinci ve İkinci Analitikler (Analytika I, II)
3 Dil ile nesnesi arasındaki bağ problemi ya da Aristoteles’in kategoria teorisi Kategoriler (Kategoriai)
4 Peri tes protes philosophias ya da Metafizik problemler Metafizik III
5 Varlık problemi Metafizik IV, VI
6 Varlık problemi Metafizik VII, IX
7 Neden öğretisi Fizik II 3-9, Metafizik I, VII
8 Ruh beden ilişkisi problemi ya da bedenin entelekheia’sı olarak ruh Ruh Üzerine
9 Erdem problemi ya da ehtik eylemin koşulu: phronesis ve mesotes Nikkomakhos’a Etik
10 Vize sınavı
11 Aklın yaratıcı praksis’i ya da sanatsal mimesis ve etik katharsis Poetika
12 İkna sanatı Retorik
13 Aristoteles’in devlet ve toplum felsefesi Politika, Atinalıların Devleti
14 Aristoteles’in devlet ve toplum felsefesi Politika, Atinalıların Devleti
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544395 Antikçağ felsefesinin temel kavramları öğrenmek
2 1544396 Aristoteles'in temel kavramlarını öğrenmek
3 1544397 Varlık, metot, bilim kavramlarının felsefe için önemini öğrenmek
4 1544398 Aristoteles'in kendinden sonraki dönem için önemini öğrnemek
5 1544394 Felsefece düşünme ve araştırma modeli öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3 5
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr