Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi İsmail SERİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ KANT, Immanuel. Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul: 2011 02→ KANT, Immanuel. Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, çev. İoanna Kuçuradi, Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu/Çeviri Dizisi, Ankara: 1995

Dersin İçeriği

Kant’ın felsefesinin yöntemsel irdelenmesi, saf teorik akıl ve pratik akıl olarak aklın iki farklı kullanımının çözümlemesi, kavramlarının irdelenmesi.

Dersin Amacı

Ders, Kant’ın felsefi düşüncelerini kavramayı olanaklı kılmak için onun temel eserleri içindeki teorik felsefe metinleri olarak bilinenleri incelemeyi içermektedir. Ders, bu eserlerdeki bilgiye ilişkin temel problem ve çözümlemeleri öne çıkartarak Kant’ın bu konulara ilişkin felsefi uslamlama tarzını anlamayı ve onun teorik felsefeye ilişkin düşüncelerini yeniden tartışma konusuna dönüştürmeyi amaçlamaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kant Felsefesi: Kant’ın felsefe projesi ve bunu gerçekleştirme yöntemi
2 Genel Olarak Metafizik Olanaklı mıdır?
3 Saf Matematik Nasıl Olanaklıdır?
4 Saf Doğa Bilimi Nasıl Olanaklıdır?
5 Genel Olarak Metafizik Nasıl Olanaklıdır?
6 Saf Aklın Sınırlarını Belirleme Üzerine
7 Aşkınsal Estetik
8 Aşkınsal Mantık
9 Aşkınsal Analitik
10 Aşkınsal Analitik
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Aşkınsal Diyalektik
13 Arı Usun İdeali
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
34 Okuma 5 7 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1374948 Kant’ın felsefesini oluşturan ana sorunların teorik yönlerini çözümleyebilecekler.
2 1380456 Kant’ın kendi döneminde önemli olan ve günümüze dek uzanan tartışmalara çözümler önerebilecekler.
3 1390353 Kant’ı model alarak özgün felsefi uslamlama tarzı geliştirebilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5
2 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5
3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr