Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. DR. HASAN AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-M. Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Bilim ve Sanat yayınları, 2004; -Hasan Aydın, Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık, Nobel yayınları, 2012; -J. Piaget, Yapısalcılık, Doruk yayınları, 2008, Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri Claude Levi-Strauss, Yaban Düşünce Malcolm Bowie, Lacan Althusser, Marx için, Kapitali Okumak Freud, Totem ve Tabu Merleau-Ponty, Algılanan Dünya

Dersin İçeriği

Ders, bu temel eserler aracılığı ile yapısalcı düşünmenin niteliğini metodunu; dil, kültür, bilinç bağlamındaki problemlerini anlamayı ve buradaki çözümlemeleri ilişkin yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda post-yapısalcı teoriler ile ayrımlarına bakılacaktır.

Dersin Amacı

Ders, yapısalcı teorileri dile getiren düşünürlerin temel eserle-rini incelemeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saussure: Genel Dilbilim Dersleri
2 Saussure: Genel Dilbilim Dersleri
3 Claude Levi-Strauss: Yaban Düşünce
4 Claude Levi-Strauss: Yaban Düşünce
5 Claude Levi-Strauss: Yaban Düşünce
6 Bachelard: Yeni Bilimsel Tin
7 Merleau-Ponty: Algılanan Dünya
8 Freud: Totem ve Tabu
9 Althusser: İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
10 Althusser: Marx için
11 Ara sınav ya da Ödev teslimi
12 Althusser: Kapitali Okumak
13 Althusser: Kapitali Okumak
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499834 Yapısalcılığın ve postyapısalcılığın neliğini bilir.
2 1499835 Yapısalcı filozofların düşüncelerini analiz eder.
3 1499836 Yapısalcı teorilere eleştirel yaklaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 5
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr