Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Nil Avcı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Platon, Şölen, Aristoteles, Poetika Immanuel Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi Benedetto Croce, Estetik Eco, Ortaçağ Estetiği Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi Hegel, Estetik H. Marcuse, Estetik Boyut G. Lukacs, Estetik J.P. Sartre, Estetik Üzerine Denemeler Alain Badiou, Başka Bir Estetik T. Eagleton, Estetiğin İdeolojisi

Dersin İçeriği

Ders, estetik kuramları aracılığıyla bir düşünme ve bilme tarzı olarak estetik bilgisinin ne olduğunu; estetik yargının içeriğini, estetik beğeninin nasıl oluştuğunu tartışmayı içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, estetiğin sorunlarını ve çözümlemelerini bilmeyi ve anlamayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Schopenhauer: İsteme ve Tasarım Olarak Dünya https://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer-aesthetics/
2 Schopenhauer: İsteme ve Tasarım Olarak Dünya https://plato.stanford.edu/entries/schopenhauer-aesthetics/
3 Schopenhauer: İsteme ve Tasarım Olarak Dünya https://www.academia.edu/6158542/Schopenhauerda_Estetik_Kurtulu%C5%9F_-_Ahmet_%C4%B0nam
4 Schopenhauer: Güzelin Metafiziği, Sanatın ve Güzelin Sırları https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/448896
5 Nietzsche: Tragedya'nın Doğuşu https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-existentialist/
6 Nietzsche: Tragedya'nın Doğuşu http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Nietzscheye%20Gore%20Sanat%20ve%20Tragedyanin%20Do[1].pdf
7 Nietzsche: Tragedya'nın Doğuşu http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Nietzsche_Sanat_Yapiti_olarak_Dunya_Metin_Bal.pdf
8 Schiller: İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine http://e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt10Sayi21/528ef173-aa82-4692-bfa9-e9c599e0b289_20180925001.pdf
9 Ara sınav
10 Schiller: İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine http://e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt10Sayi21/528ef173-aa82-4692-bfa9-e9c599e0b289_20180925001.pdf
11 Gadamer: Hakikat ve Yöntem http://www.beytulhikme.org/Makaleler/751940817_01_Askin_(01-32).pdf
12 Gadamer: Hakikat ve Yöntem Yorum_Anlama_ve_Sanat_Uzerine_Hans_Georg_Gadamer_meti_bal.pdf,
13 Gadamer: Hakikat ve Yöntem https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188623
14 Genel değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547828 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1547829 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1547830 Sanat kuramlarının derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
4 1547831 Sanat kuramlarına eleştirel yaklaşabilmeyi öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 4
3 3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr