Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Emine Funda Serin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HUME, David. İnsan Doğası Üzerine Bir inceleme, BilgeSu Yayınları, Ankara: 2009. İkincil Kaynaklar: AKARSU, Bedia. Çağdaş Felsefe: Kant'tan Günümüze Felsefe Akımları, İnkılap Kitapevi, İstanbul: 2010 ÇELİK, Sara (Haz. ve Çev.). Pragmatizm Pratik Bir Felsefe Peirce-James-Dewey (Seçme Yazılar), İnkılap Yayınevi, İstanbul: 2007 HİLAV, Selahattin. Felsefe Yazıları, YKB Yayınları, İstanbul: 2008 HORNER Chris; Emrys WESTACOTT. Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Phoenix Yayınevi, Ankara: 2010 HUSSERL, Edmund. Kesin Bilim Olarak Felsefe, Çev. A. Kaygı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İstanbul: 1997 ÖZLEM, Doğan. Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İnkılap Yayınevi, İstanbul: 2007 RUSSELL, Betrand. Felsefe Yapma Sanatı ve Diğer Makaleler, Gugukkuşu Yayınları, Ankara: 2012

Dersin İçeriği

Ders, felsefece düşünmenin yöntemine ilişkin tartışmaları incelemeyi içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, felsefede izlenen belli başlı yöntemleri, bunların ayırt edici özelliklerini, ortak yönleri ve farklılıklarını yöntembilgisel açıdan ele almayı, başvurulan belli başlı yöntemleri felsefe tarihinden seçilen metin örnekleriyle irdelemeyi ve tartışmayı amaçlaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Felsefede Yöntem
2 Anlık Üzerine felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-2.pdf
3 Tasarımlar, Kaynağı, Bileşimleri, Bağlantıları, Soyutlamaları, vd. felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-3.pdf
4 Zaman ve Mekan Tasarımları felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-4.pdf
5 Bilgi ve Olasılık felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-5.pdf
6 Kuşkucu Felsefe Dizgesi ve Diğer Felsefe Dizgeleri felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-6.pdf
7 Tutkular Üzerine: Gurur ve Kendini Küçük Görme felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-7.pdf
8 Ara sınav ya da ödev
9 Sevgi ve Nefret felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-9.pdf
10 İstenç ve Doğrudan Tutkular felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-10.pdf
11 Ahlak Üzerine: Genel Olarak Erdem ve Erdemsizlik felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-11.pdf
12 Adalet ve Adaletsizlik felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-12.pdf
13 Diğer Erdem ve Erdemsizlikler felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-13.pdf
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380907 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1374478 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1387619 Felsefede yöntem bilgisinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 4 4
3 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr