Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. DR. HASAN AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.İoanna Kçuradi, Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Ankara, 1997 2.Max Scheler, İnsanın kozmostaki Yeri, çev.:Tomris Mengüçoğlu, İstanbul, 1998 3.Takiyyüddin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, İstanbul, 1998

Dersin İçeriği

Ders, insan felsefesi bağlamında, insanı problem alan İ. Kant, M. Scheler gibi filozofların bu yöndeki temel metinlerini incelemeyi içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, felsefenin insanı konu edinişindeki tartışma ve çözümlemeleri problemleri yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan felsefesinin gelişimi https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/C8E8FA52D76448B5B35D800430474342?doi=
2 İnsan felsefesinin gelişimi https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/263/makaleler/17/2/arastirmax-yuzyilimizda-iki-antropoloji-anlayisi-heidegger-mengusoglu.pdf
3 Felsefe ve kültür ilişkisi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/269415
4 Felsefe ve kültür ilişkisi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188182
5 İnsan varlığının anlamı http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2795/436932.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6 İnsan varlığının anlamı http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2795/436932.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7 Metafiziksel, fenemenolojik sorunlar https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/52220
8 İnsan ilişkileri, sosyal çevre https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199989
9 İnsan ilişkileri, sosyal çevre
10 Descartes, Kant ve Feuerbach’da felsefi antropoloji https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/14575
11 Ara sınav ya da ödev
12 Descartes, Kant ve Feuerbach’da felsefi antropoloji https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/40595
13 Descartes, Kant ve Feuerbach’da felsefi antropoloji https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/454050
14 Genel değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1381768 Felsefi antroplojinin neliğini bilir.
2 1391603 İnsana .ok boyutlu olarak bakma becerisi kazanır.
3 1392827 İnsana dair sorulara felsefi açıdan bakar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr