Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. DR. HASAN AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Zerrin Kurtoğlu, Plotinus’un Aşk Kuramı, Asa Kitabevi, Bursa, 2000. -Plotinus, Enneadlar, ÇEV.: zeki Özcan, Bursa 1996. -Proklus, Platon'un Parmenides Diyaloğunun Yorumu, çev.: O. Özügül, Pencere Yayınları, İstanbul 2006. -P. Hadot, Plotinos ya da Bakışın Saflığı, çev.: Ö. Doğan, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul 2016. -Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 5 / Plotinos, Yeni Platonculuk ve Erken Dönem Hıristiyan Felsefesi 2010 İstanbul -Hasan Aydın, Ortaçağda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve Salt iyi ya da nedenler Kitabı, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2019.

Dersin İçeriği

Yeni Platonculuğun gnostisizmle ilişkisini, varlık felsefesi alanındaki görüşlerini ve bu görüşleri kendi sistemlerine uyarlayan Orta Çağ patristik dönem ve İslam felsefesindeki etkilerini içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, Yeni Platonculuğu gerek gnostik ve ezoterik felsefelerin anlaşılmasında gerekse de Orta Çağ Felsefesinin temel problemlerinin felsefi kökenini ortaya koyabilmekte ele almayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plotinus’un Düşünce Sistemi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/271710
Yeni Platonculuk, temsilcileri ve temel öğretileri.docx
2 Plotinus’un Düşünce Sistemi http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/d00001/2010_c51_1/2010_c51_1_recberms.pdf
Yeni Platonculuk, temsilcileri ve temel öğretileri.docx
3 Yeni Platoncu Felsefenin Kaynakları http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Plotinus.Yeni.Platonculuk.ve.Ogretisi_metin_bal.pdf
4 Dönemin Sosyo-Kültürel Yapısı http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Plotinus.Yeni.Platonculuk.ve.Ogretisi_metin_bal.pdf
5 Gnostisizim ve Plotinusçuluk http://www.ekevakademi.org/Makaleler/293083395_01%20Ali%20GUL.pdf
6 Gnostisizim ve Plotinusçuluk http://www.ekevakademi.org/Makaleler/293083395_01%20Ali%20GUL.pdf
7 İskenderiyye Ekolü http://www.acikbilim.com/2012/04/dosyalar/antikcagda-bilimin-kalbinin-attigi-yer-iskenderiye-kutuphanesi.html
8 Ortaçağ Felsefesi ve Yeni Platoncu Etki https://docplayer.biz.tr/32436227-Yeni-platonculugun-farabi-nin-ask-anlayisina-etkileri.html
9 Ortaçağ Felsefesi ve Yeni Platoncu Etki http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2019_1/2019_1_SAHINE.pdf
10 Patristik Dönemde Yeni Platonculuk http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2019_1/2019_1_SAHINE.pdf
11 Ara sınav ya da ödev
12 Mistisizim ve Yeni Platonculuk https://www.academia.edu/35718133/Plotinos_ve_Felsefe
13 Plotinus'un Aşk Felsefesi http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00501.pdf
14 Genel değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394067 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1407454 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1387612 Yeni Platonculuk ve etkilerinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr