Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ferhat Akdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye'de Bir felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak I, ed. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2011 Türkiye'de Bir felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak II, ed. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2011

Dersin İçeriği

Ülkemizde din felsefesi ile ilgili yapılan çalışmalar

Dersin Amacı

Türkiye'de din felsefesi alanında yapılan çalışmalar ve din felsefesinin ülkemizdeki durumu hakkında bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din felsefesinin tanımı, tarihi ve genel içeriği
2 Tanzimat döneminde din felsefesi ile ilgili yapılmış çalışmalar
3 Darülfunun'un din felsefesi alanındaki çalışmalara katkısı
4 Cumhuriyet Dönemi Din felsefesi çalışmaları
5 Cumhuriyet Dönemi Din Felsefesi Çalışmaları
6 Kıta Avrupası etkisinde yapılan din felsefesi çalışmaları
7 Türk din felsefesi geleneğinde Anglosakson felsefenin etkisi
8 Cumhuriyet Dönemi Din felsefesi Çalışmalarının genel karakteristiği
9 arasınav
10 Cumhuriyet Dönemi Din Felsefesinin Özgünlük Problemi
11 din felsefesi çalışmalarında yerellik ve millilik tartışmaları
12 Türkiye'deki din felsefesinin İslamilik Sorunu
13 Türkiye'de Din felsefesinin geleceği
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 72 72
54 Ev Ödevi 1 36 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544124 Objektif bir bakış açısı edinmek
2 1544125 Analitik yöntemle araştırma yapabilmek
3 1544126 Özgün ve tutarlı fikirler öğretebilmek
4 1544127 Dine ilişkin eleştirel ve rasyonel bir bakış açısı kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4
2 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 4 4
3 4 3 3 3 2 4 5 4 3 5 3 3
4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr