Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ferhat Akdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Peterson ve R. VanArragon, Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, Çev. Ferhat Akdemir, Elis Yayınları, Ankara, 2014. Michael Peterson ve dğrl. , Din Felsefesi: Seçme Metinler, Çev. Rahim Acar ve dğrl, Küre Yayınları, İstanbul, 2013. Michael Peterson ve dğrl. , Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, Çev. Rahim Acar , Küre Yayınları, İstanbul, 2006. C. Stephan Evans ve R. Zachary Manis, Din Felsefesi: İman Üzerine Düşünme, Elis Yayınları, Ankara, 2007. Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, RAğbet YAyınları, İstanbul, 2010. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, DEÜ, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir, 2006. Din Felsefesi, ed. Recep Kılıç, Sait Reçber, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014. Din Felsefesine Dair Okumalar I, Der. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2012. Din Felsefesine Dair Okumalar II, Der. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Dersin İçeriği

Din felsefe ilişkisi, dinin felsefî olarak irdelenmesi ve Tanrı'nın varlığının teistik ve ateistik kanıtları, kötülük sorunu, din dili sorunu, dinsel çoğulculuk problemi, din ahlak, din sanat ve din bilim arası ilişkiler...

Dersin Amacı

Din felsefesinin temel sorunları hakkında ileri düzeyde bir bilgi ve birikime sahip olmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500337 Tanrı’nın sıfatları ve varlığının kanıtları ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar.
2 1500338 Tanrı’nın varlığı ve ispatına dair tartışmaları ve bunların hayattaki izdüşümlerini açıklar
3 1500339 Din felsefesi, din dili ve Tanrı’nın varlığı tartışmalarına ait temel özellikleri açıklar
4 1500340 Tanrının varlığı hakkında ileri sürülen deliller arasında karşılaştırma yapar
5 1500341 arklı Tanrı tasavvurları, ölümden sonraki hayat, din, bilim, sanat ve ahlak arasındaki ilişkiye dair görüşler arasında karşılaştırma yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 2 5
2 3 2 3 3 2 2 2
3 4 3 5 4 5 3 3
4 4 3 2 3 4 3 3
5 4 2 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr