Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. DR. HASAN AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Aydın, Mitos’ta Logos’a Eski Yunan Felsefesinde Aşk, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2013. Platon’un Symposion diyaloğu; Ksenephones’in Semposium’u; Aristoteles’in Nikhomakhos’a Etik’i; Plotinus’un Ennadlar’ı.

Dersin İçeriği

Eski Yunan dilinde eros, philia, agape ve storge sözcükleri; mitolojide kozmik ve yaşamsal bir ilke olarak eros ve philia; Eski Yunan felsefi yazında eros ve philia’nın kozmik, mistik, ontolojik, epistemoloji ve etik yorumları.

Dersin Amacı

Eski Yunan felsefesini, eros ve philia kavramlarından yola çıkarak analiz etmek; eros ve hilia kavramlarının Eski Yunan felsefesinde merkezi rolünün farkına varmak ve insana, topluma ve evrene bakışta eros ve philia kavramlarının önemini kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Yunan dilinde Eros, Philia, Agape ve Storge
2 Mitolojik Yazında Eros, Aphrodite, Ganymedes ve Pandora
3 Mitolojik yazında Eros ve Philia’nın işlevleri
4 Eski Yunan felsefi yazında Eros ve Philia
5 Eski Yunan felsefi yazında Eros’un ve Philia’nın işlevleri
6 Eski Yunan’da Philo-sophia ve Philo-aporia olarak felsefe
7 Eski Yunan felsefi yazında Eros’un Cinsel Yorumu: Aşk, Cinsellik ve Üreme
8 Eski Yunan felsefi Yazında Eros’un psiko-fizyolojik yorumu
9 Eski Yunan felsefi yazında Eros’un etik ve toplumsal yorumu (Haz, ölçülülük ve toplumsal birlikler)
10 Eski Yunan felsefi yazında Erosun etik ve toplumsal yorumu (Haz, ölçülülük ve toplumsal birlikler)
11 Eski Yunan felsefi yazında Eros’un kozmik yorumu: Kozmos, Varlık ve Oluş
12 Eski Yunan felsefi yazında Eros’un kozmik yorumu: Kozmos, Varlık ve Oluş
13 Eski Yunan felsefi yazında Eros’un kozmik yorumu: Kozmos, Varlık ve Oluş
14 Eski Yunan felsefi yazında Eros’un mistik yorumu: Hakikat, Güzellik ve Ölümsüzlük
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
34 Okuma 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1470752 Eros ve Pihilia’nın Eski Yunan mitolojisinde ve felsefesindeki merkezi konumunu bilir.
2 1470753 Eros ve Philia’nın Eski Yunan felsefesindeki tarihsel gelişimini kavrar.
3 1470754 Eski Yunan felsefesinde, insana, topluma yönelişte, Eros ve Philia’nın işlevini kavrar.
4 1470755 Eski Yunan felsefesinde, bir bütün olarak kozmosa yönelişte, Eros ve Philia’nın işlevini kavrar.
5 1470756 Eski Yunan felsefesinde, Eros ve Philia’nın teori ve pratiği bütünleştirmedeki rolünü bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3
2 3
3 3 4
4 1
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr