Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. DR. HASAN AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Aydın, İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2016. Mehmet Dağ-Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2017.

Dersin İçeriği

İslam dünyasında felsefenin doğuşu ve gelişimi; farklı felsefe tasavvurları, felsefeye yönelik eleştiriler ve felsefeyi krize götüren sosyo-kültürel etmenler.

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze İslam kültüründe felsefe kavramına yönelik yaklaşımların izini sürmek; felsefenin doğuş ve gelişim koşullarını kavramak; İslam dünyasında doğmuş felsefe etkinliğinin ne olduğunu, farklı felsefe tasavvurlarını analiz etmek; felsefe kavramına yönelik fıkıh, kelam ve tasavvuf çevrelerinden gelen eleştirileri ve bu eleştiriler karşında felsefenin krizini fark etmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir Din Olarak İslam’ın Doğuşu islam kültürnde felsefenin krizi.doc
2 İslam’ın Kuzeye Yayılması: Fetihler, Etkileşimler ve Çeviriler islam kültürnde felsefenin krizi.doc
3 Dinî Tasavvurların İnşası: Farklı Perspektifler (fıkıh, kelam ve tasavvuf) islam kültürnde felsefenin krizi.doc
4 Felsefî Tasavvurların İnşası: Farklı Perspektifler (dehri, tabiatçı ve metafizik felsefe tasavvurları) islam kültürnde felsefenin krizi.doc
5 Felsefî Tasavvurların İnşası: Farklı Perspektifler (dehri, tabiatçı ve metafizik felsefe tasavvurları) islam kültürnde felsefenin krizi.doc
6 Felsefî Tasavvurların İnşası: Farklı Perspektifler (dehri, tabiatçı ve metafizik felsefe tasavvurları) islam kültürnde felsefenin krizi.doc
7 Tümel Olarak Felsefî Ontoloji, Epistemoloji ve Aksiyoloji islam kültürnde felsefenin krizi.doc
8 Ara sınav
9 Kelam-Felsefe Çatışması: Gazzali-İbn Rüşd islam kültürnde felsefenin krizi.doc
10 Kelam-Felsefe Çatışması: Gazzali-İbn Rüşd islam kültürnde felsefenin krizi.doc
11 Felsefenin Yapısal Krizi: İç ve Dış Nedenler islam kültürnde felsefenin krizi.doc
12 Felsefenin Yapısal Krizi: İç ve Dış Nedenler islam kültürnde felsefenin krizi.doc
13 İslam Felsefesi, Rönesans ve Aydınlanma İlişkileri islam kültürnde felsefenin krizi.doc
14 Osmanlı’da ve Modern Türkiye'de Felsefenin Krizi ve Krizi Aşma Çabaları islam kültürnde felsefenin krizi.doc
15 Final Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 40 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
4 Quiz 1 35 35
27 Makale Yazma 1 50 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1471246 İslam kültüründe doğmuş çeşitli felsefe akımlarını bilir.
2 1471247 İslam kültüründe doğmuş çeşitli felsefe akımlarının farklarını analiz eder.
3 1471248 İslam kültüründe kelam-felsefe ilişkisinin yol açtığı gerilimi analiz eder.
4 1471249 İslam kültüründe felsefenin krize girişinin yapısal nedenlerini (iç ve dış nedenlerini) analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 3
2 5 3
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr