Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Nil Avcı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR 1. Eflâtun, Sofist, çev. Mehmet Karasan, İstanbul 1988 2. Eflatun, Timaios, çev.: Erol Güney, Lütfi Ay, İstanbul 1997 3. Platon, Diyaloglar, İstanbul 2009 4. Platon, Devlet, çev.: Canan Eyi, İstanbul 2001 5. Platon, Mektuplar, çev.: İrfan Şahinbaş, Ankara 1962 6.Platon, Symposiom, çev.: Eyüp Çoraklı, İstanbul,1998 7.Platon, Yasalar, I.II., çev.: Candan Şentura, Saffet Babür, 1998 8.Platon, Lysis, çev.: Nihal Boyacı, İstanbul 9.Jean Brun, Platon ve Akademia, çev.:İsmail Yerguz,2007 10.Ahmet Cevizci, İdealar Kuramı, Ankara,1999 11. Platon, Şölen, çev.: Cüneyt Çetinkaya İstanbul 2010

Dersin İçeriği

Ders bilgi, etik ve varlık kavramlarının Platon diyaloglarında incelenmesini ve Platon'un diyalektik yöntemini içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, Platon’un felsefi düşüncelerini kavramayı olanaklı kılmak için onun temel eserlerini incelemeyi içermektedir. Ders, Platon’un eserlerindeki varlık, bilgi, etik, siyaset gibi alanlara ilişkin temel problem ve çözümlemelerini öne çıkartarak, düşüncelerini yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Platon’un Hayatı ve Eserleri
2 Platon’un Devlet Adlı eserinin incelenmesine Giriş Doğruluk kavramı ve Platon Düşüncesindeki yeri Düzenli bir toplumun doğuşu ve şekillenişi
3 İş bölümü Bekçiler Filozof Devlet başkanı ve Eğitimi Devlet Başkanının Bilmesi gerekenler (bilgelik, yiğitlik, ölçülülük doğrulur)
4 Filozof Devlet Başkanının Eğitimi (sayı, geometri, astronomi, armoni, diyalektik)
5 Mağara benzetmesi ve felsefesi
6 Bozuk Devlet Düzenleri Ruh ve Ruhun Ölmezliği Meselesi
7 Sokrates’in Savunması
8 Gorgias, Menon, Symposium
9 Menon, Theitetos
10 Kratylo, İon, Şölen
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Protogoras, Sofist
13 Timaios
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54989 1451569 Platon felsefesinin derinlemesine öğrenmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
54990 1451584 Felsefeye ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve günümüz felsefi düşüncesine adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
54991 1451588 Platonla alakalı derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
54989 5
54990 3
54991 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr