Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi İsmail SERİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kant, Immanuel (2014) Pratik Aklın Eleştirisi. İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu. Çörekçioğlu, Hakan (2017). Kant Felsefesinin Politik Evreni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dersin İçeriği

İnsanın, aklını kullanmada ne oranda özgür olduğu sorunu, teorik alandaki kısıtlamalar nedeniyle insanın eylemlerinin önünde büyük engeller doğurmaktadır. Doğa içinde yasalara bağlı oluşu, onun ahlak alanındaki özgürlüğünü sorgulamayı gerektirmektedir. Bu derste "olan"dan "olması gereken"e nasıl ilerlediğimizi Kant'ın metinleri üzerinden çözümlüyoruz.

Dersin Amacı

Kant'ın, Arı Usun Eleştirisi adlı yapıtından sonra ikinci eleştirel çalışması olarak anılan Pratik Aklın Eleştirisi adlı yapıtını ayrıntılı olarak çözümlemek ve günümüz felsefecileri arasındaki canlı tartışmalardan örnekleri ele almak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Pratik Aklın Bir Eleştirisinin Düşüncesi Üzerine kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-1.pdf
2 Saf Pratik Aklın Öğeler Öğretisi: Analitik kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-2.pdf
3 Saf Pratik Aklın Öğeler Öğretisi: Diyalektik kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-3.pdf
4 Saf Pratik Aklın Metod öğretisi kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-4.pdf
5 Kant: Teori-Pratik kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-5.pdf
6 Kersting: Politika, Özgürlük ve Düzen kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-6.pdf
7 Hassner: Ahlak ve Politika İlişkisi kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-7.pdf
8 Mendus: Dürüst ama Dar Kafalı bir Burjuva kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-8.pdf
9 Nicholson: Kant, Devrim ve Tarih kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-9.pdf
10 Arasınav
11 Heller: Kant'ın Politik Felsefesinde Özgürlük ve Mutluluk kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-11.pdf
12 Recki: Aklın İletişimsel Ögesi kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-12.pdf
13 Gerhardt: Eleştirel Bir Politika Teorisi kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-13.pdf
14 Genel Değerlendirme kant-felsefesi-pratik-met-haftalik-not-14.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55431 1522726 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek
55432 1522727 Kant’ın etik düşünceleri bağlamında araştırmalar yapabilmek ve bu yönde düşünce geliştirebilme becerisi kazanmak.
55433 1522728 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
55431 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4
55432 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5
55433 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr