Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Burhaneddin Tatar Hermenötik, İstanbul,2004 2. Burhaneddin Tatar, Flsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti:Gadamer Versusu Hirsch, Ankara, 3. Burhaneddin Tatar, Siyasi Hermenötik, Samsun, 2000 4. WilhelmDilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev: Doğan Özlem, İstanbul, 2011 5. Misch, Gadamer, Habermas, Riedell, Bollnow, Jap, Hrmeneutik Üzerine Yazılar, .çev: Doğan Özlem, İstanbul,2006 6. H.G. Gadamer, Hakikat ve Yöntem, çev:Husameddin Arslan, İsmail Yavuzcan, İstanbul, 2008 7. Doğan Özlem, Metinlerle Hermeneutik Dersleri I,II, İstanbul,1996 8. Osman Bilen, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, İstanbul, 2007

Dersin İçeriği

Ders, Yorumsamacı geleneğin filozofları olarak bilinen, F. Schleiermacher, W. Dilthey, Heidegger, H.G. Gadamar, P. Ricoeur’un temel eserlerinin incelenmesini içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, ilgili filozofların felsefe, bilgi, bilim, tarih, toplum, siyaset, etik, hukuk gibi alanlara ilişkin problem ve çözümlemeleri yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik çağdan modern döneme hermeneutik
2 Antik çağdan modern döneme hermeneutik
3 Teolojik hermeneutik
4 Bilimsel hermeneutik
5 Bilimsel hermeneutik
6 Schleiermacher ve Romantik hermeneutik
7 Dilthey ve Tin Bilimleri yöntemi olarak hermeneutik
8 Heidegger ve varoluşçu hermeneutik
9 Gadamer ve felsefi hermeneutik
10 Riceour ve hermenutik yöntemi
11 Ara sınav ya da ödev
12 Tarihselci yaklaşım ve hermeneutik
13 Yeni Yaklaşımlar
14 Genel değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451798 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1451807 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1451814 Yorumsamacı geleneğin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak
4 1451817 F. Schleiermacher'in diyalektik hermenötiği ve anlam ufku yaklaşımını inceleyerek hermenötik biliminin gelişim temellerini tespit etmek
5 1451836 W. Dilthey'in tinsel bilimlerin metodolojisi olarak hermenötiği ele almasını inceleyerek, tinsel bilimler için bu metodun nasıl oluşturulabileceğini tartışmak
6 1529095 Heidegger'in hermenötik ontolojisi ve H.G. Gadamar'ın felsefi hermenötiği ile P. Ricoeur’un temel eserlerinin incelenmesi yoluyla felsefeyi hermenötik olarak anlamlandırmak ve yapılmasını tartışmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2
2 3 3
3 3 3
4 4 4 4
5 5 4 4 4
6 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr