Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Emine Funda Serin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYER, Alfred J. Dil, Doğruluk ve Mantık, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Metis Yayınları, İstanbul: 2010 FREGE, Gottlob. Aritmetiğin Temelleri, çev. Bülent Gözkan, YKB Yayınları, İstanbul: 2012 GRÜNBERG, Teo. Anlama, Belirsizlik ve Çok-Anlamlılık, Gündoğan Yayınları, İstanbul: 1999 HADOT, Pierre. Wittgenstein ve Dilin Sınırları, çev. Murat Erşen, Doğu Batı Yayınları, Ankara: 2004 KRIPKE, Saul. Wittgenstein Kurallar ve Özel Dil, Çev. Beral Açıl, Litera Yayınları, İstanbul: 2007 KRIPKE, Saul.. Adlandırma ve Zorunluluk, Çev. Beral Açıl, Litera Yayınları, İstanbul: 2005 WITTGEINSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus, Çev. Oruç Aruoba, Metis Yayınları, İstanbul: 2011 WITTGEINSTEIN, Ludwig. Felsefi Soruşturmalar, Çev. Haluk Barışcan, Metis Yayınları, İstanbul: 2017

Dersin İçeriği

Derste her hafta kaynakçada anılan metinlere uygun olarak bir konu ele alınmaktadır.

Dersin Amacı

Analitik felsefenin özellikle bilim, dil, mantık alanlarına yönelik tartışmalarını ele almak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Analitik Felsefe nedir?
2 Tractatus Logico-philosophicus: Önerme & Nesne [1-2.063] analitik-felsefe-haftalik-not-2.pdf
3 Tractatus Logico-philosophicus: Resim kuramı [2.1-3.5] analitik-felsefe-haftalik-not-3.pdf
4 Tractatus Logico-philosophicus: Gündelik Dil & Mantık [4-4.128] analitik-felsefe-haftalik-not-4.pdf
5 Tractatus Logico-philosophicus: Doğruluk Tablosu [4.2-5.4611] analitik-felsefe-haftalik-not-5.pdf
6 Tractatus Logico-philosophicus: Mantık Yasaları [5.47-5.641] analitik-felsefe-haftalik-not-6.pdf
7 Tractatus Logico-philosophicus: Matematik & Metafizik [6-7] analitik-felsefe-haftalik-not-7.pdf
8 Ara sınav ya da ödev
9 Felsefi Soruşturmalar: Dil ve Kullanım 1-91 analitik-felsefe-haftalik-not-9.pdf
10 Felsefi Soruşturmalar: Olağan Dil 92-184 analitik-felsefe-haftalik-not-10.pdf
11 Felsefi Soruşturmalar: Kural İzleme 185-309 analitik-felsefe-haftalik-not-11.pdf
12 Felsefi Soruşturmalar: Tekbencilik 310-693 analitik-felsefe-haftalik-not-12.pdf
13 Felsefi Soruşturmalar: İletişim II. Kısım analitik-felsefe-haftalik-not-13.pdf
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551781 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1551779 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1551780 Analitik felsefenin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4
2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4
3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr