Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sevgi İyi, Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, 2006 2. Betül Çotusöken, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğre-tim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe, Ankara, 2001 3. Arslan Kaynardağ, Kadın Felsefecilerimiz, Ankara, 1999 4. Mübahat Türker Küyel, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe Eylemi, Ankara, 1976 5. Ahmet Alpay Dikmen, Cumhuriyet Döneminde Siyasal Düşünce ve Modernleşme, Ankara, 2002 6.Osman Bahadır, Cumhuriyetin İlk Bilim Dergileri ve Modernleşme, İstanbul, 2001 7.Felsefelogos5 Cumhuriyet Türkiyesinde Felsefe, İstanbul,1998 8.Mustafa Günay, Cumhuriyet Döneminde Felsefe Tarihçiliği, İstanbul, 2005

Dersin İçeriği

Derste ikinci kuşak felsefecilerimizin görüş ve yaklaşımlarını incelemeyi ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, cumhuriyet dönemi felsefecilerinin incelenmesi ile modernleşme sürecimizin felsefi temellerini Türk düşüncesi ayırdında tesbit etmeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyet dönemini Osmanlı düşüncesinden ayıran ve Tanzimat döneminin devamı yapan nitelikler
2 Türk modernleşmesi
3 Cumhuriyet aydınlanması ve insan anlayışı
4 Toplumsal Düşünce
5 Toplumsal Düşünce
6 Siyasal Düşünce
7 Edebî Düşünce
8 Bilimsel Düşünce
9 Sanatsal Düşünce
10 Sanatsal Düşünce
11 Ara sınav ya da ödev
12 Dinsel Düşünce
13 Bilgelik (hikmet) Düşüncesi
14 Genel değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428027 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1428044 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1528479 Cumhuriyet Dönemi Felsefesinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması.
4 1528480 Günümüz Türkiye'sinde felsefenin yeri ve durumu hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 3 4 3 4 4 2 5 4
2 4 5 3 3 4 3 5 4 3 4 2 3
3 3 4 5 2 3 2 5 4 2 4 3 3
4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr