Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Emine Funda Serin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cemal Güzel (der.), Bir Bilgi Anarşisti: Feyerabend. Ankara: Bilim ve Sanat, 1996. Cemal Güzel, Bilim Felsefesi. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010. Thomas S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (çev.) Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yayınları, İstanbul: 2006. I. Lakatos, Çoğulculuğun Kuramcısı: Lakatos. Der. Cemal Güzel. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Karl Raimund Popper. Sağduyu Filozofu: Popper. Der. Cemal Güzel. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitapevi, 1998

Dersin İçeriği

Özellikle Popper, Lakatos, Feyerabend, Kuhn gibi önde gelen bilim felsefecilerinin görüşleri genel hatlarıyla ele alınacaktır.

Dersin Amacı

Bu derste özellikle ondokuzuncu yüzyıldan sonra belirginlik kazanan bilim-teknik ortaklıklığının doğurduğu kuramsal sorunlara bilimin felsefece yorumlanması yoluyla yanıtlar aranmaktadır. Aynı zamanda din-bilim ilişkisine ilişkin sorunlar tartışılmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Felsefesine giriş
2 Bilim Tarihinden Bilim Felsefesine
3 Viyana Çevresi
4 Karl R. Popper (Bilimsel Araştırmanın Mantığı)
5 Bilimsel Araştırmanın Mantığı'ndan Araştırma Programlarının Mantığına
6 Imre Lakatos (Bilimsel Araştırma Programlarının Yöntembilgisi)
7 Bilimle Sözdebilim; Bilimsel Kuramları Değerlendirme Sorunu: Üç Yaklaşım
8 Paul Feyerabend (Yönteme Hayır)
9 Ara Sınav Haftası
10 Bilimsel Gerçekçilik ve Felsefi Gerçekçilik; Bilimsel Kuramların Yorumu Üzerine
11 Thomas S. Kuhn (Bilimsel Devrimlerin Yapısı)
12 Bilimsel Devrimlerin Doğası
13 Bilimsel Devrimlerin Doğası ve Zorunluluğu
14 Bilimsel Devrimlerin Doğası ve Zorunluluğu; Dünya-Görüşü Değişikliği Olarak Devrimler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544386 Bilimsel bilginin ayırdedici özelliklerini kavrar.
2 1544387 Bilimsel bilginin ve bilimsel yöntemin tarih boyunca geçirdiği değişimleri keşfeder.
3 1544388 Bilimde ilerleme, doğrulamacılık, yanlışlamacılık, yapısalcı ve anarşist bilim kuramlarının savlarını kavrar.
4 1544389 Bilim ile bilim olmayanı ayıran ölçütlerin neler olduğunu söyleyebilir.
5 1544390 Toplumsal, politik, ekonomik, vb. gelişmelerin bilimin geleceğini nasıl etkileyebileceği konusunda fikir üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr