Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Yayınları, İzmir, 2006. Stephen Evans &R. zachary Manis, Din Felsefesi, Elis yayınları, Ankara, 2010. Alvin Plantinga, Analitik Din Felsefesi, Elis Yayınları, Ankara, 2007. Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2010. M. Peterson & R.J. VanArrgon, Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, Elis Yayınları, Ankara, 2014.

Dersin İçeriği

Din felsefesinin temel problemleri olan farklı Tanrı tasarımları, Tanrı'nın doğa ve insanla ilişkisi ve bu bağlamda mucize ve peygamberlik kuramları, kötülğk problemi, dinsel çoğulculuk sorunu...

Dersin Amacı

Öğrencinin din felsefesi alanındaki çağdaş tartışmalardan haberdar olması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din felsefesinin tanımı ve tarihçesi
2 Dini Epistemoloji: Katı Akılcılık, İmancılık, Eleştirel Akılcılık
3 Farklı Tanrı Tasarımları: Teizm
4 Farklı Tanrı Tasarımları: Deizm, Panteizm
5 Agnostisizm
6 Doğal ve Rasyonel teoloji
7 Tanrı'nın Varlığının Kanıtları: Ontolojik ve Kozmolojik Kanıt
8 Arasınav
9 Tanrı'nın Varlığının Kanıtları: Teleolojik ve Ahlak Kanıtı
10 Din Dili Problemi
11 Mucize Problemi
12 Din Bilim İlişkisi
13 Din Ahlak İlişkisi
14 dinsel çoğulculuk problemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 67 67
54 Ev Ödevi 1 24 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528472 Din felsefesinin temel problem alanlarını öğrenmek Din felsefesi ile ilgili çağdaş tartışmalardan haberdar olmak Din üzerinde felsefî düşünebilme kabiliyeti kazanmak Dinin eleştirel bir analizini yapabilmek dine ilişkin eleştirel ve rasyonel bir bakış açısı kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr