Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi İsmail SERİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Husserl, Edmund. Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. Felsefe. İstanbul: Bilgesu Yayıncılık, 2010. • Husserl, Edmund. Kesin bilim olarak felsefe = Philosophie als strenge wissenschaft. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Ankara, 1997. • Heidegger, Martin. Varlık ve Zaman. İdea Yayınları. İstanbul, 2004. • Sartre, Jean - Paul. Varlık ve Hiçlik Fenomenolojik Ontoloji Denemesi. Edited by Ahmet Öz, and Gaye Çankaya Eksen. 3. Baskı ed. İstanbul: İthaki Yayınları, 2009. • Sartre, Jean Paul. Ego'nun Aşkınlığı. İstanbul: Alkım Kitapçılık Yayıncılık, 2003. • Merleau-Ponty, Maurice. Algının Önceliği. Felsefe Dizisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006. • Merleau-Ponty, Maurice. Göz ve Tin. 2. bs. İstanbul: Metis, 2003. • Merleau-Ponty, Maurice. Algının Fenomenolojisi. İstanbul: İthaki Yayınları, 2016. • Levinas, Emmanuel. Zaman ve Başka. Edited by Zeynep Direk. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2005. • Derrida, Jacques. Gramatoloji. Felsefe. İstanbul: Bilgesu Yayıncılık, 2011.

Dersin İçeriği

Felsefeyi modern bilimlerdeki gelişmelerle uyum içerisinde yeniden yapılandırmaya çalışan Husserl'in görüngü, bilinç, benlik, zaman gibi kavramlarını derinlemesine çözümlemek günümüz felsefe tartışmalarına katkı sağlamaktadır. Husserl sonrası fenomenoloji anlayışlarını ayrıntılı bir biçimde irdelemek ise güncel düşünsel atmosferi düzgünce betimlemektedir. Bu derste 20. Yüzyılda felsefenin ana kollarından birisi olan fenomenolojinin önde gelen temsilcilerinden Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty'nin ele aldıkları sorunlar işlenecektedir.

Dersin Amacı

Dersin amacı, felsefe alanındaki tartışmaları fenomenoloji metinleri bağlamında ele almaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Klasik Önyargılar ve Fenomenlere Dönüş & “Duyum” fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-1.pdf
2 “Çağrışım” ve “Hatıraların Yansıması” fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-2.pdf
3 “Dikkat” ve “Yargı” fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-3.pdf
4 Fenomenal Alan & Beden fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-4.pdf
5 Nesne Olarak Beden ve Mekanist Fizyoloji & Beden Deneyimi ve Klasik Psikoloji fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-5.pdf
6 Kişinin Kendi Bedeninin Mekânsallığı ve Motor Beceri & Kişiye Has Bedenin Sentezi fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-6.pdf
7 Arasınav
8 Cinsiyetli Varlık Olarak Beden & İfade Olarak Beden ve Söz fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-8.pdf
9 Algılanan Dünya & Duyma fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-9.pdf
10 Mekân & Şey ve Doğal Dünya fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-10.pdf
11 Başkası ve İnsanın Dünyası fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-11.pdf
12 Kendi-İçin-Varlık ve Dünyada-Varlık & Cogito fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-12.pdf
13 Zamansallık & Özgürlük fenomenoloji-arastirmalari-haftalik-not-13.pdf
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548500 Lisans düzeyinde edindiği felsefe bilgisini yüksek lisans düzeyinde geliştirmek.
2 1548501 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1548502 Fenomenoloji alanındaki tartışmaların derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması.
4 1548503 Kavramlar analizi yapmak, bilimsel düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4
2 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4
3 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5
4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr