Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Cengiz BATUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Lilana Vana, Yahudilikte Kadın, Konya: NKM Yay. 2013. • Hafsa Fidan, Kur’an’da Kadın İmgesi, Ankara: Vadi Yay., 2006. • Manuelle Dunn Mascetti, İçimizdeki Tanrıça, İstanbul: Doğan Kitap, 2000. • Mustafa Öztürk, Cahiliyeden İslamiyet'e Kadın, Ankara: Ankara Okulu Yay. 2016. • Fatmagül Berktay, Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlık’ta ve İslâmiyet’te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, İstanbul: Metis Yayınları, 2000. • Asife Ünal, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Evlilik Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 2008. • Hale Okçay, İzmir Yahudi Cemaati Kadınları, İstanbul: Phoenix, 2013. • Ali Şeriati, Kadın, Ankara: Fecr Yayınları, 2000. • Şengül Demirel, Şukasaptati ve Hint Kültüründe Kadın, İstanbul: Bilge Kültür Sanat 2016. • Cemile Kadivar, Zen Kadın, İstanbul: Mana Yay. 2014. • Judith E. Tucker, İslam Hukukunda Kadın, Aile ve Toplumsal Cinsiyet, İstanbul: Açılım Kitap, 2015. • Serpil Üşür, Din, Siyaset ve Kadın İran Devrimi, İstanbul: Alan Yay. 1991. • Ebru Mandacı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kadın, İstanbul: Tulpars Yay. 2016. • Muhibbe Darga, Anadolu'da Kadın On Bin Yıldır Eş, Tüccar, Kraliçe, İstanbul: YKY, 2015. • Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Kadın Şaman, İstanbul, Ötüken Neş. 2015. • Cengiz Batuk, Pavlus’u Düşünmek, Ankara: Ankara Okulu Yay. 2006 (Kadın bölümü). .

Dersin İçeriği

Dünya dinleri olarak kabul edilen, Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın temel inanç sistemleri, kutsal kitapları, kadın hakkındaki görüşleri, aile hayatı ve cinsellik, çocuk yetiştirme şekilleri, kadın-erkek ilişkileri ve eşitliği sorunu.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel dünya dinleri olarak kabul edilen, Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dininin kadına ve aile hayatına bakışını karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgiler, kaynakların tanıtımı ve ödev konusunun belirlenmesi Giriş: Din ve Kadın Sorunu KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
2 Yaratılış Mitolojilerinde Kadın KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
3 Ortadoğu ve Anadolu Tanrıça Kültleri ve Kadın Sorunuyla İlgisi KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
4 Dinlerde Aile Sorunu Genel Yaklaşımlar KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
5 Yahudilikte Kadın ve Aile KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
6 Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Kadın ve Aile KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
7 Hıristiyanlıkta Kadın ve Aile KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
8 İslam'da Kadın KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
9 Ara Sınav veya Araştırma Ödevi Sunumu KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
10 İslam’da Aile KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
11 Hint Dinlerinde Kadın ve Aile KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
12 Budizm, Caynizm ve Sihizm’de Kadın ve Aie KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
13 Çin ve Uzak Doğu Dinlerinde Kadın ve Aile KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
14 Genel Değerlendirme KAP 602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile Ders İzlencesi.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
5 Derse Katılım 1 15 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
27 Makale Yazma 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 2 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1402282 Dünya dinlerinin kadına bakış açısını açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
2 1379004 Dünya dinlerinin aile hayatı hakkındaki görüşlerini değerlendirebileceklerdir.
3 1384060 İslam ile diğer dinlerin kadın ve aile hayatına bakışını karşılaştırmalı olarak analiz edebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 2 3 4 4 5
2 4 4 2 4 3 5 4 4 2
3 5 1 5 3 4 5 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr