Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Birsen Altay *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Taşkın, L.(2005). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. 02→ Coşkun A.(2008). Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul. 03→ Coşkun A.(ed.) (2000). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı İstanbul. 04→ Bilgel, N.(1997). Halk Sağlığı Bakışıyla Ana ve Çocuk Sağlığı İstanbul:Güneş Nobel Kitabevi. 05→ Şirin A,Kavlak O. (2008). Kadın Sağlığı, 1. Baskı, Bedray BasınYayıncılık LTD.ŞTİ İstanbul. 06→ Erci B(Ed.) (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık.Amasya. 07→ Avcı İ.A. (2007) Enfeksiyon Hastalıkları, Göktuğ Yayıncılık.Amasya. 08→ Görak G, Savaşer S, Yıldız S.(2011) Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Tıp Kitabevi. 09→ Unicef (1992). Ana-Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü-İst. Üniversitesi Çocuk sağlığı Enstitüsü, Ana ve Çocuk Sağlığında Temel Bilgiler. Unicef TM-2H 010→ Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi (1995). Aile Planlaması ve Üreme sağlığı, Cilt I-II, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, İstanbul: Anadolu Matbaası. 011→ TC. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Kadın Statüsü genel müdürlüğü yayınları. http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/ 012 → Sanhal CY, Ulukuş M, İtil İM. Kontrasepsiyonda Güncel Gelişmeler Turk Soc Obstet Gynecol. 2012;9 (2): 85-93 013 → Buyukbayrak EE, Kars B, Karageyim Karşıdağ AY, Dabak R, Kurtuluş H, Pirimoğlu ZM, Turan C Aile Planlaması Yöntemleriyle İlgili Tutumların Etkin Aile Planlaması Danışmanlık Hizmeti Öncesi Ve Sonrasında Karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg), 2010;7(3): 228 – 234 014→ Neriman Akyolcu N, Altun Uğraş G. (2011) Kendi Kendine Meme Muayenesi: Erken Tanıda Ne Kadar Önemli? Meme Sağlığı Dergisi, 2011; 7(1): 010-014. 015→ T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Politika Dokümanı Kadın Ve Sağlık 2008, ANKARA. http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/eski_site/Pdf/saglik.pdf 016→ Koyun A, Taşkın L, Terzioğlu F. Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı Ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches İn Psychiatry 2011; 3(1):67-99.

Dersin İçeriği

Öğrenciler, kadın sağlığı konularında teorik ve pratik bilgiler, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve meme tarama ve erken teşhis, rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserlerinde meşgul olacaktır. Program büyük sorunlar ve kronik hastalıklar ve ruhsal sağlık sorunları dahil olmak üzere kadın sağlığını etkileyen alanlarda trendleri inceleyecektir.

Dersin Amacı

Bu ders, öğrenciye, kadının fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığının değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde gerekli bilgi, beceri ve problem çözme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadın Sağlığı ve önemi, Kadın üreme organları
2 Üreme Fizyolojisi
3 Çocukluk dönemi Ergenlik dönemi / Menarş
4 Yaşlılık Dönemi ve Menapoz
5 Türkiye’de ve dünyada kadın sağlığı sorunları
6 Türkiye Üreme Sağlığı Programları, Meme Sağlığı ve Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Serviks Kanseri ve erken tanı yöntemleri
7 Kadınların Sağlık Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumları ve Cinsiyetler arasında eşitsizlikler /Kadın sağlığı ile ilgili etik sorunlar.
8 Anne Sağlığı Göstergeleri
9 Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ve danışmanlık hizmetleri
10 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Aile planlaması / Doğum kontrolü
12 Kadın Hastalıkları/ Üreme sistemleri enfeksiyonları
13 Cinsel yolla bulaşan Hastalıklar (AİDS, Gonore, Sfiliz)
14 Cinsel yolla bulaşan Hastalıklar (AİDS, Gonore, Sfiliz)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377147 Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslar arası göstergeleri açıklayabilir.
2 1388444 Kadın sağlığı ve kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri açıklayabilir/tartışabilir.
3 1411005 Kadın Sağlığı İle ilgili erken tanı ve tarama programlarını bilir
4 1393619 Kadın sağlığı ve hastalıkları /sorunları, konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, bu konuda araştırma yapabilir.
5 1395355 Toplumsal cinsiyet kavramının üreme sağlığı üzerindeki etkisini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 2 4 1 4 3
2 4 3 2 4 4 3 3 3 3
3 3 4 3 4 4 4 4 1 3
4 5 2 4 3 2 4 4 4 2
5 3 4 5 3 4 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr