Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Bozkurt KOÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Augoustinos, M., ve Reynolds, K.J. (Eds). (2001). Understanding prejudice, racism, and social conflict. London: Sage. Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press. Brock, T.C., ve Gren, M.C. (Eds.). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage. Duck, S. (2007).Human relationships (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row. Schneider, D.J. (2004). The psychology of stereotyping. New York: Guilford. Oskamp, S., ve Schultz, P.W. (Eds.). (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Van Lange, P. A.M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications. Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. Krech, D. ve Crutchfild, R. S. (1980). Sosyal psikoloji: teori ve problemler (3. Baskı). Erol Güngör (Çev.). İstanbul: Ötüken. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel. Ulusal ve uluslararası dergilerdeki konularla ilgili makaleler

Dersin İçeriği

Sosyal biliş, sosyal algı, izlenim oluşturma, atıf, grup yapısı ve dinamiği, kültür ve benlik, liderlik, sevgi ve çekicilik, özgeci davranış, gruplararası ilişkiler, sosyal karşılaştırma, saldırganlık vb. konuları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilme ve değerlendirme

Dersin Amacı

Sosyal psikolojideki temel konuları ayrıntılı bir düzeyde inceleyebilme, ilgili kuram ve araştırmaları karşılaştırmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirebilme, psikolojik ve sosyal olay, olgu ve durumları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin uygulanması ve tarihsel gelişimi
2 Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem
3 Sosyal etki ve uyma
4 Tutumlar ve tutum değişimini etkileyen faktörler
5 İletişim ve propaganda
6 Temel ikna teknikleri
7 Sosyal biliş/ sosyal algı
8 İzlenim oluşturma ve atıf kuramları
9 Grup yapısı ve dinamiği
10 Liderlik
11 Kültür ve benlik
12 Sevgi ve çekicilik
13 Özgeci davranış
14 Saldırganlık ve şiddet

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
17 Alan Çalışması 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
27 Makale Yazma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511927 Grup yapısı ve dinamiği hakkında bilgi sahibi olur
2 1511928 Liderlik, liderlik kuramları ve liderliği etkileyen değişkenleri analiz eder
3 1511929 sosyalleşme ve sosyalleşmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir
4 1511930 Özgeci davranış ve çekicilik kavramlarını öğrenir
5 1511931 Sosyal biliş/sosyal algı konularını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 4 3 3 4 4
2 4 3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 5 5 2 5 4 4 3 4
4 5 4 3 3 3 3 3 4 2
5 4 3 4 4 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr