Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Ahmet OKTAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bilgin, Nuri.(1995). Kollektif Kimlik. İzmir: Sistem Yayınları - Smith, Anthony D. (1994). Milli Kimlik. (Çev: B.S.Şener)İstanbul: İletişim Yayınları. - Altınay, Ayşegül (2004). Vatan Millet Kadınlar, İstanbul, İletişim Yayınları. - Berktay Hacımirzaoğlu, Ayşe (1998). 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, cinsel kimliğin ne olduğu ve bu kimliklerin inşa edilme süreçleri farklı bağlamlar içerisinde tartışılacaktır. Öğrencilerin ders içeriğine paralel olarak yürütecekleri çalışmalarla, tartışmalar çerçevesinde elde edilen fikirler bilimsel üretime dönüştürülecektir.

Dersin Amacı

Öğrenciye, kadın kimliği ve bu kimliğin inşa süreci konusunda bilgi kazandırır. Kadının kendi kimliği ile ilgili sorunları, oynadığı roller, inanç ve değerlerinin ne olduğu tartışılırken bu yapıların, içinde var olduğu kültür ile olan ilişkileri sorgulanmaktadır. Kadının kendine ilişkin algısı ve diğerlerinin gözünde kim olduğu ve bu kimliğin, başka kimlik biçimleriyle olan ilişkileri de tartışılmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve genel giriş.
2 Kimlik ve Cinsel Kimlik kavramları.
3 Cinsiyet ve kültür ilişkileri…
4 Kadının kimlik inşa sürecine etki eden faktörler.
5 Erkeklik, hegemonik erkeklik ve performans
6 Din ve toplumsal cinsiyet.
7 Toplumsal cinsiyet ve beden…
8 Ara Sınav
9 Psikanaliz ve toplumsal cinsiyet…
10 Toplumsal cinsiyet ve denetim mekanizmaları
11 Heteroseksüellik ve homofobia
12 Queer Kuram ve güncel tartışmalar
13 Kültürel yapı ve cinsel kimlikler.
14 Vatan, millet ve cinsiyet

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 60 1
2 Final Sınavı 1 30 1
44 Makale Yazma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 26 26
28 Makale Kritik Etme 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461131 Kimlik, kadın kimliği ve farklılık gibi temel kavramları kullanır.
2 1461132 Kimlik inşasının temel kavramlarını açıklar.
3 1461133 Kimliği toplumsal açıdan okur.
4 1461134 Kimlik kuramlarını cinsiyet açısından analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5
2 4 3 4
3 4 2 4 3 4 5
4 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr