Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Turan M, Özkan İ, Telcioğlu M ve ark. (2000) Kadınlarda ruhsal hastalık ortaya çıkışı ile şiddete maruz kalma arasındaki niteliksel ilişki. 3P Dergisi, 8:112-117. 02→ Vahip, I.(2002). Evdeki şiddet ve gelişimsel boyutu: Farklı bir açıdan bakış. Türk psikiyatri dergisi, 13 (4), 312-319. 03→ Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ (2002) Hamilelikte aile içi eş şiddeti: Birinci basamak sağlık kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3:75-87. 04→ İçli TG, Öğün A, Özcan N (1995) Ailede kadına karşı şiddet ve kadın suçluluğu. TC Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara. 05→ Kurçer MA, Güneş G, Genç M (1999) Malatya’da sosyoekonomik düzeyleri farklı iki ayrı bölgede evli kadınlara yönelik aile içi şiddet ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum, 34-37. 06→ Tollestrup K, Sklar D, Floyd JF ve ark. (1999) Health indicators and intimate partner violence among women who are members of a managed care organization. Prev Med, 29: 431-440. 07 → Yıldırım A (1998) Sıradan Şiddet. Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Toplumsal Kaynakları. Boyut Yayınları. 1. Baskı. İstanbul. 08 → Yıldırım İ (1996) Eşi dayak atan evli bireylerin özellikleri. 3P Dergisi, 4:108-115. 09 → Yüksel Ş, Kayır A (1986) Psikiyatriye başvuran “örselenmiş kadının tanınması”. Düşünen Adam, 1:16-20. 10 → Akyüz G, Kuğu N, Doğan O (2002) Bir psikiyatrik polikliniğe başvuran evli kadınlarda aile içi şiddet, evlilik sorunları, başvuru yakınması ve psikiyatrik tanı. Yeni Symposium, 40:41-48 11 → Gülsen G, Kaya M, Pehlivan E (2000) Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerinde kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bir araştırma. Toplum ve Hekim, 15: 391-397. 12→ Taş, A.K., Uyanık, D., Karakaya, Z. (17-19 Mayıs 1997). Şiddeti içselleştiren kadın profili. II. Kadın çalışmaları toplantısında sunulmuş bildiri, Adana. 13→Wisner CL, Gilmer TP, Saltzman LE ve ark. (1999) Intimate partner violence against women: do victims cost health plans more? J Fam Pract, 48: 439-43 14→TC. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Kadın Statüsü genel müdürlüğü yayınları. http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/

Dersin İçeriği

aile içi şiddet ve şiddet en sıklıkla maruz kalan kadının bu durumla baş etmede yaşadıklarını içermektedir.

Dersin Amacı

öğrencilerin aile içi şiddeti tanıma düzeylerini arttırmak, öğrencilerin aile içi şiddete yönelik Türkiye’de ve dünyadaki mevcut durumları analiz edebilmelerini sağlamak ve dersin sonunda öğrencilerin uygulayabilecekleri bir proje çalışması yapmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şiddetin tanımı ve türleri, tarihte kadına yönelik şiddet
2 Aile içi taciz ve şiddetin türleri, şiddetin ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel, ailesel ve bireysel boyutları.
3 Türkiye’de ve Dünyada kadına yönelik şiddetin boyutları
4 Şiddete neden olan faktörler
5 Kadına ve çocuğa yönelik şiddet.
6 Toplumsal değer sisteminin şiddetle ilişkisi.
7 Sosyo-kültürel yapının, eğitim düzeyinin, yoksullaşmanın şiddetle ilişkisi.
8 Eşler arası şiddeti etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik faktörler
9 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
10 Türkiye’de şiddeti önlemeye ilişkin alınan kararlar, stratejiler, programlar ve uygulama boyutları.
11 Namus ve töre cinayetleri
12 Taciz ve şiddeti önleme açısından Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Türkiye’deki yansımaları.
13 Devlet düzeyinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin kurumsallaşması ve sosyal hizmetler
14 Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet araştırmalarının tarihçesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509594 aile içi şiddet konusunu bilir
2 1509595 şiddetin boyutlarını ve nedenlerini tanımlayabillir
3 1509596 sağlık çalışanının şiddette rolünü ortaya koyabilir
4 1509597 kadın haklarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 5 4 5 4 4
2 3 4 3 2 3 3 4 5 3
3 5 4 4 4 5 3 3 2 4
4 4 5 5 4 2 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr