Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sevinç N. (2007) Türkler’de kadın ve aile, Bilgeoğuz yayınları. 1. Baskı, İstanbul. 2. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi. Koç Üniversitesi Yayını. İstanbul. 3. Harmon Hanson SM. Gedaly-Duff V. Kaakinen JR. (2005) Family Health Care Nursing, Theory, Practice and Research. FA Davis Company, USA 4. Ders Notları 5. Day RD. (2010) Introduction to Family Process. Routledge. USA

Dersin İçeriği

AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET EN SIKLIKLA MARUZ KALAN KADININ BU DURUMLA BAŞ ETMEDE YAŞADIKLARINI İÇERMEKTEDİR.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin aile sistemini tanımalarını sağlamak, ailede kadının konumu, yeri ve önemini kavratmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ailenin tanımı, tarihçesi ve geçmişten günümüze aile türleri
2 Türk toplumunda aile ve kadının ailedeki konumu
3 Aile yapısı ve rolleri
4 Aile teorileri
5 Aile çevresi (toplumsal ve kültürel çevre, kurallar, normlar), sosyal destek ve kadın
6 Eş uyumu ve evlilik hayatında kadın
7 Ailede cinsiyet ve güç
8 Aile içi çatışmalar ile çatışma çözümünde ve karar verme sürecinde kadının yeri
9 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
10 Ailede değer kavramı
11 Sosyal değişim sürecinde aile ve kadın
12 Ailede bakıma gereksinimi olan bireyler ve kadın
13 Ailede kriz yönetiminde kadın (Yoksulluk, işsizlik, göç, sağlık problemi, ölüm, kayıp)
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
48 Sözlü Sınav 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509427 Aile kavramını ve özelliklerini bilir
2 1509428 Aile ile ilgili sosyal konuları ve kadının rolünü tanımlayabilir
3 1509429 evlilik ve eş uyumu konularını bilir
4 1509430 ailede kriz yönetimini tanımlayabilir
5 1509431 ailede sağlıkla ilgili konularda kadının rolünü tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 4 5 2 3 4
2 2 3 3 3 4 2 4 4 5
3 3 3 4 2 3 3 3 4 3
4 4 4 5 4 4 2 4 2 4
5 5 4 2 5 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr