Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Ozturk (Der.), SAV Yayınları, 2010, Istanbul. 2. Eyüboğlu A. vd. (2000), Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, TC. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 3. Kardam F. ve Toksöz G. (2004), “Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overview”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 4, s.151-172

Dersin İçeriği

Türkiye’de kadınların çalışma yaşamındaki konumu ve karşılaştığı sorunlar.

Dersin Amacı

1.Türkiye’de kadın istihdamının incelenmesi. 2.Kadın istihdamının artırılması için alınması gereken tedbirlerin saptanması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal koşulları.
2 Türkiye’de istihdamın genel yapısı ve kadın istihdamı.
3 Kadınların istihdama katılımı önündeki engeller.
4 Sanayi üretimi ve kadın istihdamı.
5 Tarımın çözülmesi
6 Kayıt dışı istihdam ve kadınlar.
7 Esnek çalışma ve kadınlar.
8 Kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları zorluk ve ayrımcılıklar
9 Kadınlar ve kriz.
10 Kadınlar ev içi emek süreci
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Dünyada kadın istihdamı
13 Azgelişmiş ülkelerde kadın istihdamı.
14 Kadın istihdamını artırmak için politika önerileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509591 Türkiye’de kadınların istihdama katılım düzeyini bilir
2 1509592 Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı sorunları bilir.
3 1509593 Kadın istihdamının artırılması için gerekli siyasal ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 5 5 4 5
2 5 3 3 4 2 3 3 4 3
3 4 5 4 3 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr