Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Elif Omca ÇOBANOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. King, E. M. & Hill, M. A. (1997). Women’s education in developing countries. an overview. 2. Schultz, T. P. (1997). Returns to women’s education. 3. Bellew & King (1997). Educating women: Lessons from experience. 1. Fiona Leach (2000) Gender implications of development agency policies on education and training. International Journal of Educational Development, 333–347. 2. Elaine Unterhalter.(2005) Global inequality, capabilities, social justice: The millennium development goal for gender equality in education. International Journal of Educational Development, 25, 111–122. 3. Heward, C. (1999). Introduction. The new discourses of gender, education and development. 4. Stromquist, N. P. (1999). The impact of structural adjustment programs in Africa and Latin America 1. Tania Ferfoljaa (2007). Teacher negotiations of sexual subjectivities. Gender and Education, 19(5), 569-586. 2. Christine Skelton (2009). Failing to get men into primary teaching: a feminist critique. Journal of Education Policy, 24: 1, 39 — 54 3. Skelton, C. (2003). Male primary teachers and perceptions of masculinity. Educational Review, 55(2). 4. Onoufriou, Andreas(2010) ''Proper masculinities' and the fear of feminisation in modern Cyprus: university students talk about homosexuality and gendered subjectivities.' Gender and Education, 22: 3, 263 - 277

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma arasındaki ilişki; ekonomik yapılandırma programlarının kadınların eğitimi üzerindeki etkileri; dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan cinsiyete dayalı ayrımcılıklar; eğitimde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için yapılan uygulamalar; cinsel yönelim ve eğitim; feminist poststructuralist ve queer teoriler; ve feminist pedagoji konuları ele alınacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı eğitim ve toplumsal cinsiyet ile ilgili teori ve araştırmaları gözden geçirmektir. Eğitimde gözlemlenen cinsiyete dayalı ayrımcılıklar ve eşitsizlikler ele alınacak ve bu sorunların kökenlerine inilip literatür ışığında çözüm arayışlarına yoğunlaşılacak ve ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı Kadının Çağlar Boyunca Toplumdaki Yeri.docx
2 Toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma Kadının Çağlar Boyunca Toplumdaki Yeri.docx
3 Toplumsal cinsiyet, eğitim ve ulusal kalkınma cinsiyet ve alt kavramlar.rtf
4 Türkiye’de eğitimde cinsiyete dayalı eşitsizlikler Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kad__n__n __al____ma Ya__am__na Kat__l__m__[#365347]-382051.pdf
5 Toplumsal cinsiyet ve müfredat kadının güçlenmesi prensipleri.pdf
6 Öğretmenlik mesleği ve toplumsal cinsiyet kadının güçlenmesi prensipleri.pdf
7 Kız ve erkek okulları toplumsal cinsiye temelinde türkiye de kadın ve eğitim.pdf
8 Cinsel yönelim ve eğitim toplumsal_cinsiyet_ve_egitim.pdf
9 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
10 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
11 Proje önerilerinin sunumu
12 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
13 Feminist poststructuralist & Queer perspektifler
14 Feminist pedagoji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509585 Kadının eğitimi ile ulusal kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz edebileceklerdir.
2 1509586 Baskın toplumsal cinsiyet normlarının eğitim ortamlarında doğurduğu sorunları fark edebilecekler ve geçerli çözümler önerebileceklerdir.
3 1509587 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 4 3 5 4 3 4 2 4
3 5 3 4 2 2 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr