Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Zerrin EREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01- Sandra M. Gilbert, Susan Gubar The Mad Woman in the Attic: The women writer and the nineteenth century literary imagination. New Haven, London: Yale University Press, 1979 02- Melin Has-Er Tanzimat Devri Türk Romanında Kadın Kahramanlar Ankara:Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2000 03- Bahriye Çeri, Türk Romanında Kadın 1923-38 Dönemi, İstanbul:Simurg, 1996 04- Janet Badia and Jennifer Phegley Reading women:literary figures and cultural icons from the Victorian Age to the present Toronto:University of Toronto Press, 2005 05- Jale Parla, Sibel Irzık Kadınlar Dile Düşünce:edebiyat ve toplumsal cinsiyet İstanbul: İletişim yayınları,2004 06- Halide Edip Adıvar, Çaresaz İstanbul:Can Yayınları, 2011. 07- Sait Faik Abasıyanık Alemdağ’da Var Bir Yılan İstanbul:YKY,2002 08- Tansu Bele Erkek Yazınında Kadın İstanbul:Kaynak yayınları,1998 09-Janet Badia and Jennifer Phegley Reading women:literary figures and cultural icons from the Victorian Age to the present Toronto:University of Toronto Press, 2005 10- Orhan Kemal Önce Ekmek. İstanbul: Everest Yayınları, 2007 11- Füruzan Parasız Yatılı. İstanbul:YKY, 2012. 12- Selim İleri Dostlukların Son Günü. İstanbul:Everest Yayınları, 2012 13-Pınar Kür Akışı Olmayan Sular. İstanbul:Everest Yayınları, 2012

Dersin İçeriği

Bu derste aynı dönemde yaşamış hem erkek hem de kadın Türk ve İngiliz yazarların yapıtlarındaki kadın imgeleri irdelenecek ve karşılaştırılacaktır. Böylelikle edebiyata yansıdığı biçimiyle, her iki toplumdaki kadının yeri, rolleri, kadın algıları ve kadına karşı tutumlar gösterilecektir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türk ve İngiliz edebiyatındaki kadın imgelerini irdelemek ve karşılaştırmak; edebiyata yansıdığı biçimiyle, her iki toplumda kadının yeri ve kadına karşı olan tutumları sergilemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmgeler, kadın imgeleri (evin meleği, femme fatale vb), toplumsal cinsiyet kalıp yargıları
2 Halide Edip Adıvar- Çaresaz
3 Sait Faik Abasıyanık Alemdağ’da Var Bir Yılan “Öyle Bir Hikaye”, “Rıza Milyon-er”, “Melahat Heykeli”
4 Orhan Kemal Önce Ekmek “Mavi Taşlı Küpe”, “Sevmiyordu”, “İncir çekirdeği”
5 Erendiz Atasü- Kadınlar da Vardır
6 Doris Lessing -“One off the Short List”
7 D. H. Lawrence- “The Horse Dealer’s Daughter”
8 Selim İleri- Dostlukların Son Günü
9 Pınar Kür Akış-ı Olmayan Sular
10 Ara Sınav
11 Çocuk Yazınında Kadın İmgeleri
12 Gülten Dayıoğlu- Fadiş
13 Gülten Dayıoğlu- Fadiş
14 Birsen Ekim Özen -Şİrin

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
10 Tartışma 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 1 12
10 Tartışma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 5 65
54 Ev Ödevi 12 5 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509600 Çağdaş Türk kadın yazarların yapıtlarındaki, kadın imgelerini öğrenirler
2 1509601 Çağdaş Türk erkek yazarların yapıtlarındaki, kadın imgelerini öğrenirler
3 1509602 Çağdaş İngiliz kadın yazarların yapıtlarındaki, kadın imgelerini öğrenirler
4 1509603 Çağdaş İngiliz erkek yazarların yapıtlarındaki, kadın imgelerini öğrenirler
5 1509604 Öğrenciler iki farklı kültürdeki kadın imgelerini karşılaştırabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 5 3 5 4 5
2 3 3 3 4 2 3 3 3 3
3 3 4 4 2 3 4 4 4 3
4 4 4 5 4 4 5 3 4 4
5 5 5 4 5 5 2 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr