Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meryem Koray (2018), Sosyal Politika, İmge Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri, (2016) der: Derya Şaşman Kaylı, Fatih Şahin, Nika Yayın 2000'ler Türkiye'sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet, der: Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren, İmge

Dersin İçeriği

Sosyal politika uygulamalarının tarihsel ve toplumsal değişiminin kadınların yaşamına etkileri

Dersin Amacı

Sosyal eşitlik ve sosyal adalet temelli bir politika olarak Sosyal Politikanın, kadınların yaşamına ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına etkilerinin, devlet-piyasa-aile bağlamında, karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin öğrencilerle paylaşılması
2 Sosyal Politika kavramı, doğuşu, tarihsel gelişimi, ülke örnekleri
3 Sosyal Politika kavramı, doğuşu, tarihsel gelişimi, ülke örnekleri
4 Sosyal sorunlar, çalışma, istihdam, işsizlik, sosyal güvenlik
5 Çalışma hayatında kadın, kadın istihdamı ve kadın işsizliği, kadına yönelik ayrımcılık, kadın erkek eşitsizliği ve çalışma yaşamında kadınların karşılaştığı sorunlar
6 Gelir dağılımı ve yoksulluk, kadın yoksulluğu
7 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politika, evde ve işte cinsiyete dayalı işbölümü, bakım emeği, kamusal bakım hizmetleri
8 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politika, evde ve işte cinsiyete dayalı işbölümü, bakım emeği, kamusal bakım hizmetleri
9 Aile ve iş yaşamını uyumlaştırma politikaları, -hizmet temelli,- istihdam temelli, -finans temelli politikalar
10 Sosyal politikanın dönüşümü, sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal yardımların toplumsal cinsiyet boyutu
11 Türkiye'de sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve toplumsal cinsiyet
12 Türkiye'de çalışma yaşamında kadınlar, kadın istihdamı, kadın işsizliği
13 Türkiye'de güncel sosyal politika ve kadının ücretli ve ücretsiz emeği
14 Alternatif sosyal politikaları düşünmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
5 Derse Katılım 14 5 1
10 Tartışma 14 15 1
20 Rapor Hazırlama 2 30 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
28 Makale Kritik Etme 20 20 1
34 Okuma 20 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 15 3 45
20 Rapor Hazırlama 2 3 6
21 Rapor Sunma 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 15 3 45
34 Okuma 15 3 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485021 Sosyal politika kavramı ve uygulamalarının ne olduğunu öğrenir
2 1485022 Sosyal politikanın doğuşu, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki anlamı hakkında bilgi sahibi olur
3 1485023 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında sosyal politikanın rolünü kavrar
4 1485024 Türkiye ve farklı ülke örneklerinde sosyal politika uygulamalarını ve bunların kadınları nasıl etkilediğini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 5 4 5
2 2 3 2 4 2 5 3 3 4
3 5 3 4 3 4 3 4 3 3
4 3 4 4 3 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr