Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Yoloğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01-R.W. Connell; Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Alan Yayınları, İstanbul, 2000. 02-LULL, James; Medya İletişim ve Kültür, (Çev: Nazife Güngör), Vadi Yayınları, Ankara, 2001. 03-USLU, Zeynep; Televizyon ve Kadın, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000. 04-TÜFEKÇİOĞLU, Hayati, İletişim Sosyolojisine Başlangıç, Der Yayınları, İstanbul, 1997. 05-OSKAY, Ünsal; İletişimin ABC’si 06-TİMİSİ, Nilüfer; Medyada Cinsiyetçilik, T. C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gennel Müdürlüğü, Ankara, 1996. 07-İRVAN, Süleyman ve BİNARK Mutlu (Der), Kadın ve Popüler Kültür, Ark Yayınları, Ankara, 1995. 08-Kamla Bhasin, Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)Yayını. İstanbul 2003. 09-Roger Smith, "İmgeler ve Eşitlik: Kadınlar ve Ulusal Basın" Medya Kültür Siyaset der S. İrvan, Ark, Ankara, 1997 10-Seçil Büker- Ayşe Kıran, Reklamlarda kadına yönelik şiddet, Alan Yayıncılık, İstanbul ,1999. 11-Fatmagül Berktay, Kadın olmak, yaşamak yazmak, Pencere Yayınları, 1998, 12-Dilek İmançer, Medya ve kadın, Babil Yayınları, Ankara, 2006

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeğin nasıl algılandığının, medyada konu olarak kadının nasıl yansıdığı, medya çalışanı kadınların kadına bakışının erkeklere göre farkının araştırılması, tüm bunların çağdaş ve eşit haklara sahip toplum yaratmadaki öneminin vurgulanıp anlaşılması.

Dersin Amacı

Bu derste bireylerin yaşamlarının iletişim araçlarından ayrı düşünülemeyeceği, medyanın toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik etkilerinin yadsınamayacağı noktasında; iletişim ve sosyoloji ilişkisi üzerinden kadınların medya ile ilişkilerini ele alınacaktır. Bu ilişkiler teoriler bağlamında irdelendikten sonra, dergiler filmler,televizyon dizileri üzerinden giderek kadınların ve kadınlarla ilgili meselelerin nasıl temsil edildiği sorgulanacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş
2 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar
3 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar
4 Medyada konu olarak kadınlar
5 Medya sektöründe kadın istihdamı
6 İzleyici tüketici olarak kadınlar
7 Magazin dergilerinde ve gazetelerde toplumsal cinsiyetin temsili
8 Magazin dergilerinde ve gazetelerde toplumsal cinsiyetin temsili
9 The representation of gender in advertisements
10 Güldürü ve dramatik dizilerde kadının rolü üzerine tartışma...
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Sinemada toplumsal cinsiyetin temsili
13 Sinemada toplumsal cinsiyetin temsili
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509565 Toplumsal cinsiyet yaklaşımını, feminizmi ve feminist kuramları bilir
2 1509566 Medyada yer alan toplumsal cinsiyet bakış açılı söylemleri çözümleyebilir
3 1509567 Öğrenciler, toplumsal yapının algılanmasında ve yasaların hedeflediği çağdaş topluma çok önemli rolü olan medyanın kadın ve erkek cinsiyetlerini nasıl yansıttığını araştırabilecek bilgi edinirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4 4 3 5 5
2 4 5 3 3 5 5 3 4 3
3 3 4 4 4 3 2 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr