Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I-II, TDK Yay., 1991. 02→ Orhan Türkdoğan, Türk Toplum Yapısı, Timaş Yay., 2008. 03→ Mehmet Dikici, Türklerde İnançlar ve Din, Akçağ Yay., 2005. 04→ Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, AKM Yay., 1994. 05→ İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., 1995. 06→ İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yay., 2006. 07- Necati Gültepe, Türk Kadın Tarihine Giriş, Ötüken yay. 2008. 08- Sibel Irzık-Jale Parla, Kadınlar Dile Düşünce, İletişim, 2004.

Dersin İçeriği

Türk Kültüründe kadının, ailenin, çocuk sahibi olmanın ve çocuk yetiştirmenin yeri ve önemi. İslamiyet Öncesi dönemde Türklerde aile kurumu. Türklerde evlilik. İslam kültürünün Türk aile yapısına etkisi. Batı kültürü karşısında Türk aile yapısının durumu.

Dersin Amacı

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalında yüksek lisans yapacak adayların Türk Kültürüne ait temel-tarihi metinlerden yola çıkılarak Türk Kültür Tarihi içerisinde aile kurumu, aile ilişkileri, evlilik, sözlenme, nişan, düğün adetleri, boşanma, çocuk sahibi olmanın önemi ve çocuk eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Tarihinde Kadın konusuna genel bakış 73542987_11tellioğlu.pdf
2 Türk kültüründe kadına genel bakış Ayfer Yılmaz Türk Kültüründe kadın.pdf
3 Dede Korkut Hikayelerinde kadın Dede_korkut_Kitabinda_Kadin_Tipleri.rtf
4 Divanü Lügatit Türkte Kadın Divanü Lügatit Türkte Kadın.pdf
5 Kutadgu Bilig’de Kadın Kutadgu Biligde kadın.pdf
6 Türk destanlarında kadın TURK_DESTANLARINDA_KADIN_IMGESI.pdf
7 Türk halk hikayelerinde kadın
8 Türk deyim ve atasözlerinde kadın , çocuk, aile
9 Ödevlerin değerlendirilmesi
10 Osmanlı Sosyal Hayatında Kadın ve Aile
11 Tanzimat dönemi Türk kadın ve ailesi
12 Halk ve Divan Şiirimizde Kadın İmgesi
13 Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Aile
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548915 Alanında bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak.
2 1548916 Kadın Çalışmalarının dünü, bugünü ve yarını arasında ilişki kurabilmek, yorumlar yapabilmek.
3 1548917 Disiplinlearası çalışmayı kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 5 4
2 4 4 4 4 5 5 4 4 4
3 5 5 5 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr