Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A- Mürsel AKDENK: Engelli Kadınlar Sem-pozyumu: Kocaeli Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu;Derbent Uygulama Oteli-Derbent /Kocaeli;Türkiye:29 Nisan 2005 ( 11 bildiri vardır: 1- Medyada Engelli Kadınların Özel Eğitim Çalışması; 2- Engelli Kadınların İnsan Haklarını Kullanmada Engelli Kadınlar ÇokAmaçlı Akademisi; 3- Engelli Kadın Şiddetinde Çok Amaçlı Korunaklar ve Pedagojik Terapi; 4- Engelli Kadınların Farklı Sosyal Psikolojik Yollarda Hümanistik Yaklaşım; 5- Engelli Kadınlarda Üstün Yetenekli ve Özel Kabiliyetli, Deha Ve Mucitler Enstitüsü Çalışmaları; 6- Engelli Kadınlarda Ombudsman, Eşit Haklar ve Fırsatlar Komitesi Çalışmaları; 7- Engelli Kadınlarda Bazı Sağlık Sorunlarının Tamamlayıcı Tıpla Çözümü; 8- Engelli Kadınlarda Özel Liderlik Eğitimi Çalışmaları; 9- Engelli Kadınların En Az İki Dalda Eğitimi; 10- Engelli Kadınlarda Koruyucu Ekonomik Haklar Ve Özel İş Destekleri; 11- Engelli Kadınlarda Evlilik ve Ebeveynlik Sorunlarında Mobil Rehberlik ve Danışmanlık. B- Uluslarüstü Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Konularında Avrupa Birliği; Dünya Bakası ve İş Kur; Unesco; Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Ajansları ; Üniversiteler; Yüksek okullar; Meslek Enstitüleri ve Meslek Yüksek okulları; İlgili Kaynakları.

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği; Akdeniz ülkeleri ;Asya ve Pasifik ülkeleri; Kuzey Amerika ülkeleri gibi alanda bazı ülkelerdeki ve Türkiye’de ki örnek çalışmalardan bahsedilmekte ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Dersin Amacı

-Kadınlarda uluslar üstü liderlik eğitimi ve projelendirme çalışmaları ile ilgili bilgilerin ve belgelerin sunulması; 2-Ayrıca alanda örnek proje hazırlanması konusunda alan çalışması yapılmasının öğrenilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslarüstü Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Eğitiminin tanım ve çerçevesi
2 Uluslarüstü Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Eğitiminin tarihsel gelişimi
3 Uluslarüstü Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Eğitiminin sistemi
4 Uluslarüstü Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Eğitiminin Hükümet ve Sivil Toplum yapısı
5 Ulusal Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Eğitiminin Hükümet ve Sivil Toplum yapısı
6 Ulusal Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Eğitiminin sınırlılıkları ve sorumlulukları
7 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Sisteminde Çağdaş yapılanmalar.
8 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme Eğitiminde Sivil Toplum Akademileri/Enstitüleri
9 Türkiye’de Deha ve Mucid Kadınlar Sivil Toplum Akademisi
10 Türkiye’de Deha ve Mucid Özel Kadınlar Toplum Akademisi
11 Vize Sınavı
12 Özel Engelli ve Yaşlı Kadın Akademisi
13 Yakın,Orta ve Uzak Gelecekte Özel kadın Çalışmaları
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
22 Proje Hazırlama 14 3 42
23 Proje Sunma 14 3 42
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509648 Dersle ilgili örnek alan projesi hazırlayabilecektir
2 1509649 Avrupa Birliği; Akdeniz ülkeleri ;Asya ve Pasifik ülkeleri; Kuzey Amerika ülkeleri gibi alanda bazı ülkelerdeki ve Türkiye’de ki örnek çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olabilecektir.
3 1509650 Sözlü ve yazılı sunumlar yapabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 2 4 4 3
2 4 2 1 3 2 3 3 5 3
3 3 3 2 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr