Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Cengiz Batuk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan yay 02→ Amine Vedud Muhsin, Kur’an ve Kadın, Çev:Nazife Şişman 03→ Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, Ayrıntı yay, 04→ Bernard Caporal, Kemalizm’de ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını(1919-1980), Türkiye İş Bankası Kültür yayınları 05→ Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri, Çev: Mefkure Bayatlı, Pencere yay 06→ Cihan Aktaş, Bacı’dan Bayan’a:İslamcı Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi, Kapı yay, 07→ İlhami Güler, Kur’an’da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri, İslami Araştırmalar, IV 08→ Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis yay,

Dersin İçeriği

Türkiye modernleşme tarihi içerisinde din tartışması kadın konusu üzerinden önemli bir gösterge alanı olarak tariflenmiştir. Bu resmi bakış açısını irdelemek ve temel metinler üzerinden kadın ve farklı islam algılarını yorumlamak dersin temel hedefi olacaktır.

Dersin Amacı

Türkiye’de kadın sorununu din ve İslam algısının boyutlarını bağlamında tartışmak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Tarihine Kısa Bakış (İslam Öncesi ve Hz. Muhammed Zamanında Kadın)
2 İslam İçerisinde Farklı Perspektifler Kadını konu edinen ayet ve hadisler
3 İslam’da Kadın Hakları
4 İslam İçerisinde Kadına Bakış açıları
5 Gelenek - Din ve Kadın
6 Osmanlıda Din ve Kadın
7 Modernleşme ve İslam
8 Türk Modernleşmesinin Din Algısı
9 İslami Feminizm Tartışmaları
10 Türk-İslam Geleneğinde Kadın
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Mezheplerin Kadın Algıları
13 Güncel Kadın Tartışmaları-Kadın Eksenli Din Eleştirileri ve Başörtüsü Sorunu
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509667 Alanında bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak.
2 1509668 İslam ve farklı İslam yorumları hakkında bilgili olmak.
3 1509669 İslam ve Kadın konusundaki temel metinlere hakim olmak.
4 1509670 Türkiye’de kadın sorununu din ve İslam algısının boyutlarını bağlamında tartışabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4
4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr